Ruuvi ja pihdit.

Aktiivimallin tarkennus vähentää eriarvoisuutta alueiden ja työttömien välillä

1.4.2019 alkaen on lisää vaihtoehtoja täyttää aktiivisuusehto. Viime vuoden alussa voimaan tullutta lakia työttömyysturvan aktiivimallista tarkennetaan.

Ensi maanantaina voimaan tulevalla asetuksella laajennetaan sellaisten toimijoiden joukkoa, joiden järjestämät palvelut hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kuntien ja työnantajan järjestämä työllistymistä tukeva toiminta kerryttää jatkossa aktiivisuutta.

Aiemmin ainoastaan työvoimaviranomaisen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta täytti aktiivisuuden ehdot. Nyt, kun järjestäjien joukko laajenee, vähenee eriarvoisuus sekä alueiden että työttömien välillä.

Suppean järjestäjäjoukon vuoksi työllistymistä tukevan toiminnan saavutettavuus on ollut joillakin paikkakunnilla hankalaa. Tämä on asettanut työttömät eriarvoiseen asemaan heidän asuinpaikkansa perusteella.

Laki mahdollisti tarkennukset jo alusta lähtien

Työttömyysturvalakiin kirjattiin alunperinkin mahdollisuus tarkentaa lakia valtioneuvoston asetuksella. Asetus ei tarkoita, että mikä tahansa toiminta kerryttäisi aktiivisuutta. Toiminnan on oltava edelleen työllistymistä tukevaa. Kuluneen vuoden aikana on käynyt selväksi, että tarjolla on monenlaista toimintaa, joka ei ole täyttänyt lakiin kirjattua aktiivisuusehtoa, eikä ole motivoinut työtöntä työnhaussa.

Aktiivimalliin sisältyvää aktiivisuusehtoa on kritisoitu muun muassa siitä, että toimintaan osallistumisen ainoa motiivi on ollut aktiivisuusehdon täyttäminen. Aktiivisuusehtojen täyttämän toiminnan järjestäjien määrän lisääntyessä on työnhakijan aiempaa helpompi valita oikeasti omaa työllistymistään tukevaa toimintaa.

Myös alanvaihto helpottuu, kun työllistymistä tukevan toiminnan järjestäjien joukko monipuolistuu. Alanvaihtoa ja työllistymistä helpottaa myös jo aiemmin joulukuussa 2018 voimaan tullut aktiivimallin lakimuutos, jonka mukaan sivutoimisella ja lyhytkestoisella opiskelulla voi täyttää aktiivisuusedellytyksen. Opiskelu parantaa työllistymismahdollisuuksia ja muutoksen myötä työttömyysaikaa voi entistä paremmin hyödyntää opiskelemalla.

Tästä on kyse:

1.4.2019 astuu voimaan valtioneuvoston asetus (1313/2018), joka täsmentää aktiivimallia.

Asetus laajentaa niiden työllistymistä tukevien toimintojen järjestäjien joukkoa, jotka täyttävät aktiivisuusedellyksen.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle