Aktiivimallin purkamisesta luonnos

Aktiivimalli tuli käyttöön vuoden 2018 alusta. Siitä saakka se on herättänyt vilkasta keskustelua ja voimakasta kritiikkiä. Mallin purkaminen on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan, ja sosiaali- ja terveysministeriö on nyt lähettänyt asiaa koskevan luonnoksen lausuntokierrokselle. Hallituksen tarkoitus on purkaa aktiivimalli siten, että aktiivisuutta ei enää seurattaisi 1.1.2020 lukien.

STM lähetti viime perjantaina (16.8.)  aktiivimallin purkamista koskevan esitysluonnoksen lausuntokierrokselle. Mallin purkaminen tapahtuu poistamalla työttömyysturvalaista asiaa koskevat pykälät. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020.

Luonnosteltu lakimuutos tarkoittaisi sitä, että YTK ei enää seuraisi päivärahansaajien aktiivisuutta, eikä päivärahoja enää leikattaisi. Jos päivärahaa on alennettu, se palautuisi täydeksi 1.1.2020 lukien. Lakimuutosta edeltäviin päivärahoihin tällä ei kuitenkaan olisi vaikutusta. Esimerkiksi joulukuulta 2019 maksetaan päiväraha alennettuna, jos ehdot eivät ole täyttyneet, vaikka maksupäivä olisikin vuoden 2020 puolella.

Päivärahan hakemiseen lakimuutos ei juurikaan tuo muutosta. Aktiivisuudesta ei enää erikseen kysytä, eikä siitä tarvitsisi myöskään enää erikseen ilmoittaa. Sen sijaan muun muassa työtunnit tulee jatkossakin ilmoittaa, koska niitä tietoja tarvitaan sovitellun päivärahan maksamiseksi.

Aktiivimallin voimaantuloon liittyi omavastuuajan lyhentäminen 7 päivästä 5 päivään. Aktiivimallin purkamisen yhteydessä omavastuuaikaan ei kuitenkaan tulisi muutoksia, joten se olisi lakimuutoksen jälkeenkin 5 päivää.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle