Aktiivimallin vaikutus näkyy toukokuussa

Ensimmäisen mahdollisen tarkastelujakson tiedot kertyvät huhtikuun aikana ja enin osa päivärahojen alentamista koskevista päätöksistä annetaan toukokuussa.

Arvioimme aktiivimallin vaikutusta jäsenistössä vasta, kun ensimmäiseltä tarkastelujaksolta on kerätty riittävät tiedot.

Etuuksia haetaan takautuvasti, joten tiedot maaliskuulta kertyvät pääsääntöisesti huhtikuussa tehdyistä hakemuksista. Tiedotamme asiasta siis vasta myöhemmin keväällä, kun tiedot tammi-maaliskuun ajalta ovat kattavammat.

Jos hakijan päivärahaa joudutaan alentamaan, täytyy siitä antaa aina päätös. Ensimmäisiä alentamispäätöksiä on jo annettu. Suurin osa päätöksistä tulee kuitenkin annettavaksi vasta toukokuussa, jolloin enin osa työttömistä tekee hakemuksen huhtikuulta. Käytännössä siis toukokuun lopulla voimme nähdä, missä määrin aktiivimalli alentaa ansiopäivärahoja.

Maaliskuussa 2018 YTK maksoi etuuksia 17,2 % vähemmän kuin maaliskuussa 2017. Etuuden saajien määrä oli 12,4 % vähemmän kuin 2017 maaliskuussa. Sovitellun päivärahan saajien määrä oli 8 % enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Osa-aikatyötä tekevien hakijoiden suhteellinen osuus kaikista saajista on kasvanut.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle