Ansiopäivärahaan korotus

Äkillisesti kohonneiden elinkustannusten vuoksi ansioturvaan tehdään elokuun alussa ylimääräinen indeksikorotus. Korotus nostaa maksettavia ansiopäivärahoja.

Indeksikorotus

Eduskunta on hyväksynyt eräisiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin ylimääräistä indeksitarkistusta vuodelle 2022. Ylimääräinen tarkistus korottaa myös ansiopäivärahaa ja sen lapsikorotuksia.  

Päivärahansaajan ei tarvitse erikseen hakea ylimääräistä tarkistusta, vaan me teemme päivärahan tarkistuksen. Lähtökohtaisesti emme anna indeksikorotuksen vuoksi uusia päivärahapäätöksiä. Voimme päätöksen kuitenkin pyydettäessä antaa.

Korotuksen määrä

Etuus
Ennen indeksikorotusta
Indeksikorotuksen jälkeen
Peruspäiväraha
34,50 €
35,72 €
Peruspäivärahan korotusosa
4,91 €
5,08 €
Lapsikorotus 1
5,41 €
5,60 €
Lapsikorotus 2
7,95 €
8,23 €
Lapsikorotus 3+
10,25 €
10,61 €
Taitekohta
3 277,50 €
3 393,02 €

Indeksikorotus ei suoraan nosta ansiopäivärahaa. Indeksikorotus nostaa peruspäivärahan suuruista perusosaa, jonka avulla ansiopäiväraha lasketaan. Päivitämme ansiopäivärahalaskurimme elokuun alussa, kun indeksikorotus tulee voimaan.

Keskimäärin indeksikorotus nostaa kuukaudessa maksettavaa ansiopäivärahaa noin 15-20 eurolla.