Tummansininen sateenvarjo aurinkoisessa syyssateessa - YTK

Ansioturvan lisäpäivien kohtalo on auki

Hallitus antoi tällä viikolla budjettiriihessä työmarkkinajärjestöille tehtäväksi valmistaa esitys toimista, joilla voidaan edistää yli 55‐vuotiaiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina‐asemaansa ja työssä jaksamista.

Toimeksiannossa on kyse niin sanotun eläkeputken kohtalosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sen pohtimista, missä määrin ja millä ehdoin työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeus tullaan jatkossa säilyttämään.

Mitään esitystä asiasta ei vielä ole tehty. Työmarkkinajärjestöjen tulee antaa oma esityksensä marraskuun loppuun mennessä. Jos riittäviä ehdotuksia ei saada aikaiseksi, tekee hallitus tarvittavat linjaukset joulukuussa.

Tämän hetken tietojen valossa ei voi arvioida tulevan esityksen yksityiskohtia. Julkisen keskustelun ja valtionhallinnon asiakirjojen perusteella on kuitenkin nähtävissä, että ikääntyneiden palkansaajien työllisyyttä halutaan parantaa.

Jos lisäpäiväoikeuteen tehdään suuria muutoksia tai siitä jopa luovutaan kokonaan, tulee muutoksiin siirtymäaikoja. Olisi hyvin poikkeuksellista, jos muutokset koskisivat jo alkaneiden lisäpäivien saajia. Sen sijaan ne, jotka eivät ole lisäpäivillä, mutta ovat suunnitelleet eläkeratkaisujaan eläkeputken varaan, voivat joutua vielä tarkentamaan suunnitelmiaan, kun asiasta saadaan yksityiskohtainen esitys.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle