Sedepisaroita siniharmaan sateenverjon pinnalla - YTK

Brexit-siirtymäajan vaikutukset

Brexitin jälkeen työttömyysetuuksiin ja työnhakuun liittyvät asiat säilyvät pääsääntöisesti vuoden 2020 loppuun ennallaan. EU ja Iso-Britannia neuvottelevat siirtymäaikana maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta. Siirtymäajan jälkeisestä ajasta ja sen vaikutuksista työttömyysetuuksiin ja työnhakuun tiedotetaan myöhemmin.

Siirtymäaika nykysäännöillä

Iso-Britannian ero EU:sta tulee voimaan 1.2.2020.  Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Iso-Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö ja määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Iso-Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä.

Esimerkiksi henkilöiden, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus jatkuu entisellään EU:n ja Iso-Britannian välillä siirtymäkauden päättymiseen saakka. Erosopimuksella turvataan vain niiden EU-kansalaisten asema ja oikeudet, jotka asuvat Iso-Britanniassa siirtymäkauden päättyessä ja jatkavat siellä asumista pysyvästi, sekä vastaavasti vuoden 2020 päättyessä EU-maissa asuvien brittien tilanne.

Työttömyysetuuksiin ja työnhakuun liittyvät asiat säilyvät pääsääntöisesti vuoden 2020 loppuun ennallaan. EU ja Iso-Britannia neuvottelevat siirtymäaikana jatkosta mm. maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta. Siirtymäajan jälkeisestä ajasta ja sen vaikutuksista työttömyysetuuksiin ja työnhakuun tiedotetaan myöhemmin.

Ulkomailla työskentelevän turvaan ei muuten tule muutoksia

Ulkomailla työskentely saattaa vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyysetuutta Suomesta. Ulkomailla työskentelyn aikana kuulut pääsääntöisesti työskentelymaan työttömyysturvan piiriin tietyin edellytyksin. EU:n sosiaaliturvalainsäädännön yhteensovittamista koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on mahdollisuus siirtää työskentely- ja vakuutuskausia EU-maasta toiseen.  Siirtymäaikana Iso-Britanniaan liittyvissä tapauksissa sovelletaan edelleen EU:n sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Kokonaan työttömänä sinulla on mahdollista lähteä kolmen kuukauden ajaksi työnhakuun EU/Eta-maahan, kuten Iso-Britanniaan, ja saada työttömyyspäivärahaa Suomesta. Päivärahaa voidaan maksaa työnhaun ajalta, jos olet ollut työttömänä työnhakijana Suomessa vähintään neljä viikkoa. Työnhaku edellyttää työttömyyskassan myöntämää erityistä asiakirjaa (PD U2). Lisäksi työttömän tulee rekisteröityä työnhakumaassa työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siitä, kun työmarkkinoiden käytettävissä olo lakkaa Suomessa. PD U2 -asiakirjasta selviää, miltä ajanjaksolta päivärahaa voidaan maksaa työnhakuun ulkomailla sekä päivämäärä, johon mennessä rekisteröityminen työnhakijaksi tulee tehdä työnhakumaassa. Tarkista työttömyyskassastasi tai TE-toimistosta tarkemmat toimintatavat tilanteissa, joissa palaat Suomeen tai saadessasi töitä ulkomailta.

Jos olet Suomesta ns. lähetetty työntekijä EU-maahan, Eläketurvakeskuksen antama A1 todistus säilyy ennallaan siirtymäaikana.

Toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä maksettavilla etuuksilla tai tuloilla on lähtökohtaisesti samat vaikutukset kuin vastaavilla etuuksilla ja tuloilla olisi silloin, kun ne maksetaan Suomessa. Pääsääntöisesti sosiaaliturvaetuudet rinnastetaan vastaaviin etuuksiin Suomessa päivärahan maksamisen estävänä tai päivärahan määrää vähentävänä etuutena. Iso-Britanniasta maksettavien etuuksien vaikutuksesta tiedotetaan myöhemmin.  

Pidä mielessä

Jos olet lähdössä töihin tai työnhakuun Iso-Britanniaan, ole yhteydessä työttömyyskassaasi ja TE-toimistoon ja varmista toimintatavat sekä selvitä maahanmuuttoviranomaisilta oikeutesi oleskeluoikeuteen siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja:
www.kela.fi/brexit
www.migri.fi/brexit
https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/ulkomaantyon-vakuuttaminen/brexit-varautuminen/

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle