Eduskunta on jatkanut koronapoikkeuksia

Eduskunta on jatkanut työttömyysturvan suojaosan korotusta kesäkuun loppuun asti. Samalla myös liikkuvuusavustuksen ehtojen lievennykset ovat saaneet jatkoa.

Suojaosan korotus

Työttömyysturvan suojaosa on poikkeusaikana ollut korotettu 500 euroon kuukaudessa. Korotettu suojaosa on ollut päättymässä, mutta eduskunta on jatkanut sen voimassaoloa 30.6.2021 saakka.

Korotettu suojaosa on muutoksen myötä voimassa, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.6.2021. Tämän jälkeen eli 1.7.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla suojaosa palaa 300 euroon.

Liikkuvuusavustus

Nyt hyväksytyn muutoksen myötä voit saada liikkuvuusavustusta työttömänä aloitettuun kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.6.2021.  Jos työsuhde alkaa 1.7.2021, työmatkaedellytys on kolme tuntia.

Ennakkomaksu

Voimme tietyissä tilanteissa maksaa ansiopäivärahaa ennen päätöksen antamista. Väliaikaisesti olemme voineet maksaa ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta ansiopäivärahaa. Tätäkin mahdollisuutta on jatkettu 30.6.2021 saakka. Voimme siis soveltaa pidempää ennakkomaksua, jos hakemuksen ensimmäinen päivä on ennen 1.7.2021.

Erityinen sovittelujakso

Käytämme erityistä sovittelujaksoa uudelleen vasta 1.7.2021 tai sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla.