Mies tekee käsillä töitä, pöydällä on erilaisia työkaluja.

Enimmäismaksuaika ei kulu

Korona ei ole sinun syysi, siksi sinulta ei myöskään kulu enimmäismaksuaika.

Keväällä annettiin määräaikainen lakimuutos, jonka mukaan koronan vuoksi lomautettujen enimmäismaksuaika ei kulu, vaikka ansiopäivärahaa maksetaankin. Kesän alussa tätä laajennettiin niin, että myöskään työttömien, yrittäjien tai osa-aikatyötä tekevien enimmäismaksuaika ei kulu.

Ansiopäiväraha, jota on maksettu ajalta 1.7.2020–31.12.2020 ei siis kerrytä kenenkään enimmäisaikaa. Tämä koskee kaikkia päivärahansaajia riippumatta työttömyyden syystä tai työttömyyden alkupäivästä. Ansiopäivärahat kerryttävät enimmäismaksuaikaa jälleen 1.1.2021 alkaen.

Aiempi muutos koski vain niitä lomautettuja, joiden lomautus oli alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.  Näille henkilöille 16.3.2020–30.6.2020 maksettu ansiopäiväraha ei kerryttänyt enimmäismaksuaikaa. Poikkeus ei koskenut työstä poissaoloa lomautukseen rinnastettavan syyn tai sääesteen vuoksi.

Normaalisti ansiopäivärahaa voidaan maksaa enintään 300, 400 tai 500 päivää. Nyt nämä laskurit on pysäytetty. Tämä näkyy esimerkiksi OmaYTK:ssa siten, että jäljellä olevaa enimmäismaksuaikaa osoittava luku ei muutu, vaikka sinulle on maksettu päivärahaa.

Lakimuutoksia ja muutosten muutoksia

Koronakevät toi 22 lakimuutosta, jotka vaikuttavat työttömyysturvaan. Lakimuutokset toteutettiin määräaikaisina ja sittemmin määräaikoja on vielä jatkettu.

Alati muuttuva tilanne on aiheuttanut hämmentäviä asiakkaillemme hämmentäviä tilanteita. Annamme aina neuvoja voimassa olevien lakien mukaan. Alku keväällä esimerkiksi neuvoimme, että määräaikaiset lakimuutokset päättyvät kesän aikana. Koska määräaikoja jatkettiin, eivät meidän aiemmat neuvot ole enää pitäneet paikkansa.

Ajantasaisen tiedon määräaikaisista lakimuutoksista löydät nettisivuiltamme

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle