Erityinen sovittelujakso pelikiellossa

Erityinen sovittelujakso ei ole poikkeuksellisesti ollut korona-aikana käytössä. Alussa uutisoimme erityisen sovittelujakson joutuneen jäähylle. Tuoreimman lakimuutoksen myötä erityinen sovittelujakso on laitettu pelikieltoon 31.12.2022 saakka.

Erityinen sovittelujakso

Kun työskentelet osa-aikaisesti voit hakea myös ansiopäivärahaa. Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna eli osa-aikatyöstä saatu palkka huomioidaan maksussa.

Sovittelujakso on pääsääntöisesti palkanmaksujaksosta riippuen kuukausi tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon jakso. Erityistä sovittelujaksoa on käytetty silloin, kun tavanomaiseen sovittelujaksoon sisältyy sellaisia aikoja, joilta hakijalla on oikeus täyteen työttömyysetuuteen tai joilta hakijalla ei ole ollenkaan oikeutta työttömyysetuuteen.

Työttömyysetuuden sovittelua sujuvoitettiin 11.5.2020 voimaan tulleella lailla covid-19-epidemian vuoksi siten, että erityisestä sovittelujaksosta luovuttiin väliaikaisesti. Sovittelujakso ja etuuden hakujakso ovat siten olleet poikkeuksellisesti aina neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kuukausi, vaikka jaksoon olisi sisältynyt päiviä, joilta etuusoikeutta ei ole ollut. Palkka ja palkan perusteena oleva työaika on huomioitu etuuden sovittelussa, vaikka palkka olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta ei ole ollut oikeutta työttömyysetuuteen. 

Erityisestä sovittelujaksosta luopuminen yksinkertaistanut työttömyysturvan toimeenpanoa. Sovittelua koskevat asiakaspalvelukontaktit ovat vähentyneet ja soviteltua etuutta koskevat etuuspäätökset on koettu aiempaa oikeudenmukaisemmiksi ja ymmärrettävimmiksi. Samoin valitusten määrän on koettu vähentyneen poikkeuksien voimassa ollessa.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jonka mukaan erityinen sovittelujakso on pois käytöstä 31.12.2022 saakka. 

Etuuden maksaminen ilman päätöstä

Samalla lakimuutoksella on jatkettu mahdollisuutta maksaa työttömyysetuutta hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. Tämä mahdollisuus on käytössä 31.12.2022 saakka.