Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvaan

Hallitus on koonnut pakettia, jolla epidemian talousvaikutuksia vastaan aletaan taistelemaan. Mukana on muutosesityksiä myös työttömyysturvaan. Nämä eivät ole vielä voimassa olevaa lainsäädäntöä, eikä yksityiskohtia ole tiedossa. Työttömyysturvalain muutosesitys annettaneen eduskunnalle 2.4.

Muutokset tulisivat esityksen mukaan voimaan takautuvasti 16.3. alkaen ja ne olisivat voimassa 30.6.2020 asti.  Ei ole tiedossa millä aikataululla lait saadaan valmisteltua ja hyväksyttyä. 

YRITTÄJÄT saisivat väliaikaisesti oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tämä koskee myös itsensätyöllistäjiä ja freelancereita. Yrittäjien pitää perustella, miten koronaviruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Tulot otetaan huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten.

TYÖTTÖMYYSTURVAN tasoa parannettaisiin väliaikaisesti poistamalla työttömyyden alun viisi omavastuupäivää, joilta etuutta ei normaalisti makseta. Omavastuupäivien poiston rahoittaa valtio. Omavastuupäivien poistaminen helpottaa hakemusten käsittelyä.

TYÖTTÖMYYSTURVAN enimmäisaika ei kuluisi lomautuksen aikana. Lisäksi on esitetty myös, että lomautusilmoitusaika lyhenisi viiteen päivään, eikä päivärahan maksamisen este ei olisi se, että lomautuksesta on sovittu, ja vielä se, että lomautusoikeus olisi myös määräaikaisiin työsopimuksiin

TYÖTTÖMYYSTURVAN työssäoloehtoa lyhennetäisiin väliaikaisesti 13 kalenteriviikkoon nykyisestä noin puolesta vuodesta. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoleohto lyhennettäisiin 26 kalenteriviikkoon.

Päivitetty 30.3.2020