Hallitus on esittänyt työttömyysturvalain poikkeuksille jatkoa

Viime keväänä hallitus sorvasi lukuisia poikkeuksia työttömyysturvalakiin. Nyt hallitus esittänyt, että loppujenkin poikkeusten voimassaolo jatkuisi vuoden vaihteeseen saakka. Esimerkiksi 500 euron suojaosaa voitaisiin esityksen mukaan soveltaa tämän vuoden loppuun asti.

Poikkeuksille jatkoa

Viime keväänä hallitus teki useita poikkeuksia työttömyysturvalakiin. Tällä kertaa poikkeuksien jatko koskee suojaosaa, yrittäjän omaa ilmoitusta tuloista, liikkuvuusavustusta, erityistä sovittelujaksoa sekä maksamista ilman päätöstä. Alkuperäisen aikataulun mukaan nämä muutokset ovat voimassa 31.10.2020 saakka. Ehdotuksen mukaan voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 saakka.

500 euron suojaosa

Suojaosan tarkoitus on, että voit työskennellä pienimuotoisesti ilman, että sillä on vaikutusta ansiopäivärahasi määrään. Jos tulosi ovat enintään suojaosan verran, eivät tulot vaikuta. Suojaosan määrä oli ennen koronapoikkeusta 300 euroa kuukaudessa. Poikkeuksen myötä suojaosa on ollut 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen nyt esittämän muutoksen mukaan 500 euron suojaosaa käytetään hakujaksoilla, jotka alkavat viimeistään 31.12.2020. Aiempaan 300 euron suojaosaan palataan siis 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla.

Liikkuvuusavustus

Kun saat töitä kauempaa, voit hakea meiltä liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustuksen avulla pidempikin työmatka käy mahdolliseksi, ja voit hakea töitä laajemmalta alueelta. Poikkeuslain mukaan liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyön ajalle, jos edestakainen työmatka kestää vähintään kaksi tuntia. Ennen poikkeusta työmatka-aikaedellytys oli kolme tuntia.

Hallituksen esityksen mukaan työmatka-aikaedellytyksen poikkeusta jatkettaisiin vuoden loppuun asti. Liikkuvuusavustusta voisi saada kokoaikatyöhön vähintään 2 tunnin työmatkan perusteella, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.12.2020.  Työsuhteisiin, jotka alkavat 1.1.2021 ja sen jälkeen, sovellettaisiin jälleen vähintään 3 tunnin työmatka-aikaedellytystä.

Muita muutoksia

Erityinen sovittelujakso on jäähyllä vuoden loppuun saakka. Lisäksi myös etuuden maksaminen ilman päätöstä kuuden kuukauden ajalta saa jatkoa vuoden loppuun.

Kun ansiopäivärahaa sovitetaan yhteen yritystoiminnan tulon kanssa, voidaan tulot huomioida yrittäjän oman ilmoituksen perusteella, jos tuloissa on tapahtunut muutos laajalle levinneen tartuntataudin vuoksi. Myös tämä poikkeus jatkuu vuoden loppuun saakka. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle