Hyvä tietää, jos lomautus päättyy työsuhteen päättämiseen

Osa viime keväänä alkaneista lomautuksista on jatkunut syksyyn saakka ja samalla monessa yrityksessä on parhaillaan käynnissä myös yt-neuvottelut. Siksi on mahdollista, että vastaan voi tulla tilanne, jossa lomautus vaihtuu työsuhteen irtisanomiseksi.

Jos lomautuksesi päättyy irtisanomiseen, ilmoita siitä päivärahahakemuksessa. Voit muuten jatkaa päivärahan hakemista normaalisti. Sinun ei tarvitse tehdä muutoksia esimerkiksi hakujaksoon.

Kannattaa olla tarkkana - muista ilmoittaa työsuhteen päättymisestä 

Kun ilmoitat työsuhteen päättymisestä, osaamme ottaa sen huomioon hakemustasi käsitellessä ja voimme tarkistaa oikeutesi ansiopäivärahaan. Jos sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan, emme voi maksaa samalta ajalta ansiopäivärahaa. Huomaa, että ratkaisevaa on nimenomaan oikeus irtisanomisajan palkkaan. On mahdollista, että työntekijä sopii työnantajan kanssa, että irtisanomisajan palkkaa ei tarvitse maksaa, vaikka työehtosopimuksen, työsopimuksen tai lain mukaan sinulla olisi irtisanomisajan palkkaan oikeus. Emme siis voi maksaa ansiopäivärahaa irtisanomisajalta, vaikka työnantaja ei olisi maksanut irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta. Ratkaisevaa on siis oikeus, ei se, onko sinulle maksettu irtisanomisajan palkkaa vai ei.  

Jos et ilmoita työsuhteen päättymistä, saatamme maksaa sinulle päivärahaa, vaikka sinulla ei välttämättä ole ollut oikeutta ansiopäivärahaan. Kun asia myöhemmin selviää, joudumme perimään liikaa maksetut päivärahat takaisin. Jos olet tahallasi jättänyt ilmoittamatta työsuhteen päättymisen, joudumme tekemään asiassa tutkintapyynnön poliisille. 

Lomautus ja irtisanomisaika 

Lomautuksen aikana voit työsopimuslain mukaan päättää työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Kun sinulla ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan, ei sen vuoksi estettä ansiopäivärahan maksulle ole. TE-toimisto kuitenkin tutkii työsuhteen päättymisen ja voi katsoa, että työsuhteen päättymiselle ei ole ollut pätevää syytä. Silloin voi seurauksena olla korvaukseton määräaika, emmekä me voi maksaa ansiopäivärahaa määräajalta.

Myös työnantaja voi irtisanoa työsuhteen lomautuksen aikana. Työantajan on noudatettava sovittua irtisanomisaikaa. Irtisanomisajan palkasta työnantaja voi lyhentää 14 päivän palkan, jos työnantaja on lomautettaessa käyttänyt yli 14 päivän irtisanomisaikaa. Edellytys siis on, että käytetty lomautusilmoitusaika on ollut 15 päivää tai enemmän.  

Irtisanoutumista koskeva 200 päivän poikkeus 

Kun lomautusta on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, voit irtisanoa työsuhteen ilman, että menetät oikeuden irtisanomisajan palkkaan. Silloin työnantajan on maksettava sinulle irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. Siltä ajalta, jolta sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen, emme voi maksaa ansiopäivärahaa. 

TE-toimisto tutkii työsuhteen päättymisen myös tässä tilanteessa. Harkinta on aina tapauskohtaista kokonaisharkintaa, eikä voida sanoa, että työsuhteen päättämiselle olisi aina hyväksyttävä syy pelkästään pitkittyneen lomautuksen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti kuitenkin katsottu, että irtisanoutuminen 200 päivää kestäneen lomautuksen vuoksi on hyväksyttävää, eikä seurauksena ole ollut korvauksetonta määräaikaa.