Irtisanomislaki lieventää karensseja

Hallitus on antanut esityksen irtisanomisperusteiden muutoksista. Samalla esitetään muutettavaksi työttömyysturvalain mukaisia korvauksettomia määräaikoja eli karensseja.

Syksyn mittaan on valtakuntaa kuohuttanut keskustelu irtisanomiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Hallituksen tavoitteena on ollut alentaa työllistymisen kynnystä keventämällä irtisanomistilanteisiin liittyvää sääntelyä erityisesti siten, että yrityksen koko voitaisiin paremmin huomioida. Hallitus on nyt antanut asiassa esityksen.

Esityksellä muutetaan työsopimuslakia ja työttömyysturvalakia. Työsopimuslain osalta muutos koskee työntekijän henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita siten, että yrityksen koko otetaan aiempaa selkeämmin huomioon arvioitaessa irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta.

Työttömyysturvalain osalta muutetaan korvauksetonta määräaikaa siten, että kun työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä, olisi karenssi jatkossa 60 päivää. Nykyään se on 90 päivää. Korvaukseton määräaika edellyttää jatkossakin työvoimapoliittisesti moitittavaa menettelyä.

Muutosta voidaan pitää perusteltuna. Kun irtisanomiseen liittyviä sääntöjä kevennetään, on kohtuullista samalla myös keventää työttömyysturvaan liittyviä seuraamuksia. Muutos toteutetaan lisäksi siten, että karenssin keveneminen ei koske pelkästään niitä, joiden työsuhteen irtisanominen liittyy yrityksen kokoon. Muutos koskee siis kaikkia, joiden työsuhde irtisanotaan henkilökohtaisin syin.

Esityksen myötä työttömyysturvalakiin tulee sikäli mielenkiintoinen tilanne, että karenssi on 90 päivää, jos eroaa itse, mutta 60 päivää, jos itse aiheuttaa työsuhteen päättymisen eli työnantaja irtisanoo. Aika näyttää aiheutuuko tästä käytännön ongelmia.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle