Jäsenkyselyn tuloksissa syksyn työtilanne näyttää edelleen epävarmalta

Selvitimme jäsentemme työllisyystilannetta ja tulevaisuuden arvioita syyskuussa laajalla kyselyllä, johon on vastannut jo lähes 80 000 jäsentä. Seuraamme säännöllisesti jäsenten kuulumisia erilaisin kyselyin osana varautumista koronatilanteen vaikutuksiin. Parhaillaan käynnissä olevan kyselyn* mukaan muutos jäsenten työtilanteessa tulee syksyllä olemaan enemmän negatiivinen kuin positiivinen.

”Vastaajien valtava määrä osoittaa, että jäsenemme ovat kiinnostuneita ja valveutuneita pohtimaan työllisyystilannettaan. On hienoa, että he ovat aktiivisia vaikeista ajoista huolimatta”, kertoo YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas.

Kun tilanne muuttuu, se muuttuu huonompaan suuntaan

Kysely on vielä avoinna, mutta 14.9. mennessä vastanneista 16 prosenttia arvioi työtilanteensa muuttuvan. Heistä jopa 60 prosenttia arvioi sen muuttuvan huonompaan suuntaan ja johtavan lomautukseen, irtisanomiseen tai työsuhteen osa-aikaistamiseen.

Epävarmuudesta kertoo se, että lähes neljännes (23 %) ei osannut arvioida työtilanteensa kehittymistä. 17 prosenttia kertoi työllistyvänsä tai palaavansa töihin.

Enemmistö (82 %) kaikista vastaajista (n=72 888, 14.9.) on työssä, 8 prosenttia työttömänä ja 4 prosenttia lomautettuna.

Miten työtilanteesi tulee muuttumaan? (n=11 205, 14.9.2020) Kaikista vastaajista 16 % arvioi tilanteensa muuttuvan ja heistä jopa 60 % huonompaan suuntaan.

Miten tilanteesi tulee muuttumaan? (n=11 205, 14.9.)

Majoitus- ja ravintola-ala jatkaa kärsijänä, rinnalle nousevat teollisuus- ja rakennusalan lomautukset

Vastaajat arvioivat omalla kohdallaan lomautusten koskevan erityisesti yli 20 henkilön yrityksiä teollisuudessa, rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. Maantieteellisesti vastaajat ennakoivat lomautuksia eniten Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla.

Myönteistä kehitystä omassa tilanteessa arvioidaan tapahtuvan mainos- markkinointi- ja viestintäalalla sekä muissa liike-elämän palveluissa. Vastaajat arvioivat työllistyvänsä tai palaavansa töihin erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Yli puolet vastaajista (55 %) arvioi organisaationsa toiminnan pysyvän ennallaan, mutta 17 prosenttia kertoo sen supistuvan. Supistumista arvioidaan tapahtuvan erityisesti majoitus- ja ravitsemusalojen, kuljetus- ja varastointialojen sekä mainos-, markkinointi- ja viestintäpalvelujen toiminnassa. Vaikka Lapissa vastaajat arvioivat työllistyvänsä, ennakoidaan siellä samanaikaisesti myös toiminnan supistumista organisaatioiden tasolla.

Miten arvioisit oman organisaatiosi tulevaisuutta seuraavan vuoden aikana? (n=72 888, 14.9.) 55 % vastaajista arvioi organisaationsa toiminnan pysyvän ennallaan, 17 % arvioi sen supistuvan.

Miten arvioisit oman organisaatiosi tulevaisuutta seuraavan vuoden aikana? (n=72 888, 14.9.)

*YTK:n jäsenkysely lähetettiin sähköpostitse jäsenille 10.9. ja on avoinna 20.9.2020 asti. Kyselyyn on vastannut 16.9. mennessä 79 044 jäsentä.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle