Karenssiin tulee heinäkuun alusta muutos

Viime vuoden lopulla muutettiin työsopimuslakia. Lakiin tarkennettiin irtisanomista koskevia pykäliä. Samassa yhteydessä päätettiin muuttaa myös työttömyysturvalakia, koska työttömyysturvalaissa on seuraamuksia sille, jos työsuhde päättyy ilman hyväksyttävää syytä.

Voimassa olevan lain mukaan sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos olet ilman pätevää syytä eronnut tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 30 päivän ajalta.

Heinäkuussa tulevan lakimuutoksen jälkeen sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos olet ilman pätevää syytä eronnut työstäsi. Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos olet aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 30 päivän ajalta.

Korvauksetonta määräaikaa muutetaan siis niissä tilanteissa, joissa olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Tämä johtuu siitä, että työsopimuslain muutoksella annettiin työnantajille selkeämpi mahdollisuus irtisanoa työsuhde henkilöperusteilla. Koska näissä tilanteissa voi olla seurauksena korvaukseton määräaika, päätettiin tilannetta tasapainottaa lyhentämällä korvauksetonta määräaikaa eli karenssia näissä tilanteissa.

Tämäkin lakimuutos tulee voimaan 1.7.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle