Kevät tuo mukanaan tärkeät päivämäärät

Näin alkuvuodesta nuoria patistetaan koulunpenkille työttömyyspäivärahan menettämisen uhalla. Työttömyyspäivärahaoikeutensa säilyttääkseen jokaisen ammatillista koulutusta vailla olevan alle 25-vuotiaan tulisi kevään aikana hakea vähintään kahteen syksyllä alkavaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, joiden pohjavaatimukset hän täyttää.

Koulutusta vailla oleva nuori voi menettää työttömyyspäivärahansa, jos hän

  • jättää hakematta syksyllä 2018 alkavia opiskelupaikkoja,
  • aiheuttaa omalla menettelyllään sen, ettei tule valituksi opiskelupaikkaan,
  • kieltäytyy opiskelupaikasta tai jättää opinnot aloittamatta tai
  • keskeyttää opintonsa.

Jos nuori menettää päivärahaoikeuden, palautuu oikeus työttömyyspäivärahaan viimeistään silloin, kun hän täyttää 25 vuotta. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa jo tätä ennen, jos nuori suorittaa jonkun ammatillisen tutkinnon tai jos nuori on vähintään 21 kalenteriviikon ajan ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.

Näin täytät hakuvelvollisuutesi:

  • Hae kevään tai kesän aikana – kuitenkin ennen 31.8.2018 – vähintään kahta opiskelupaikkaa. Ammatillisen koulutuksen ohella voit hakea opiskelupaikkaa myös esimerkiksi yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös paikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista. Haettavan opiskelupaikan tulee olla sellainen, jonka opiskelijaksi ottamisen perusteet täytät.
  • Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on 20.2.–13.3.2018.
  • Korkeakoulujen osalta ensimmäisenä hakuaikana 9.1.—24.1.2018 haetaan vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksiin sekä joihinkin maisterihakuihin. Toisena hakuaikana 14.3.—28.3.2018 haetaan muihin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksiin.
  • Jos saat kutsun pääsykokeeseen tai muuhun valintatilaisuuteen, pitää näihin tilaisuuksiin myös osallistua.
  • Jos saat opiskelupaikan, pitää se ottaa vastaan ja aloittaa opinnot.

Onnea valitsemallesi opintielle!

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle