Kokouskutsu vuosikokoukseen 11.10.2019

Yleinen työttömyyskassa YTK pitää sääntöjensä 11 §:n mukaisen kassan varsinaisen kokouksen perjantaina 11.10.2019 klo 13.00 Yleinen työttömyyskassa YTK:n toimitiloissa, osoitteessa Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat sekä YTK:n sääntöjen muuttaminen. Ehdotetut muutokset sääntöihin edellyttävät, että asiasta on tehty päätös kassan jäsenistön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Lisäksi päätetään merialan lisävakuutuksien tarjoamisen lakkauttamisesta uusille vakuutetuille.

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus lausuntoineen sekä sääntömuutosehdotus ovat nähtävillä 26.9.2019 alkaen Yleinen Työttömyyskassa YTK:n toimitiloissa, osoitteessa Teollisuuskatu 4, 32200 LOIMAA. Kokousjärjestelyjä varten osallistumisesta pyydetään ilmoittautumaan 4.10.2019 mennessä osoitteella paula.virri@ytk.fi.

Hallitus

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle