Kokouskutsu vuosikokoukseen 7.10.2022

Yleinen työttömyyskassa YTK pitää sääntöjensä 10 §:n mukaisen kassan varsinaisen kokouksen perjantaina 7.10.2022 klo 11.30 Yleinen työttömyyskassa YTK:n toimitiloissa, osoitteessa Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat sekä YTK:n sääntöjen 1 §:n muuttaminen. Ehdotetut muutokset sääntöihin edellyttävät, että asiasta on tehty päätös kassan jäsenistön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen sekä sääntömuutosehdotus ovat nähtävillä 26.9.2022 alkaen Yleinen Työttömyyskassa YTK:n toimitiloissa, osoitteessa Teollisuuskatu 4, 32200 LOIMAA.

Kokousjärjestelyjä varten osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 1.10.2022 mennessä
osoitteeseen [email protected]

Hallitus