Koonti koronapoikkeusten voimassaolosta

Työttömyysturvaan on koronan vuoksi tehty lukuisia poikkeuksia ja näitä poikkeuksia on eri vaiheissa jatkettu. Tässä koonti siitä, miten nämä muutokset ovat voimassa.

Päivitetty 16.1.2022.

Ansiopäivärahan maksamiseen liittyvät lakimuutokset

Lakimuutos
Voimassaolo ja soveltaminen
Voimme maksaa päivärahaa ilman päätöstä
​​​​​​​enintään kuuden kuukauden ajan.
Koskee hakujaksoja, jotka ​​​​​​​alkavat
​​​​​​​viimeistään 31.12.2022.
Emme sovella erityistä sovittelujaksoa.
Koskee hakujaksoja, jotka ​​​​​​​alkavat ​​​​​​
viimeistään 31.12.2022.
Ei enää voimassa:
Nämä eivät enää ole voimassa:
Yrittäjä voi hakea Kelasta työmarkkinatukea
silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on
​​​​​​​vähentynyt koronan vuoksi.
Yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea ​​​​​​​​​​​ ​​
Kelasta ajalla 16.3.2020 - 30.11.2021.
Yritystulojen sovittelu voidaan tehdä
hakijan ilmoituksen perusteella. Ilmoitettuja
tulotietoja ei tarvitse tarkastaa jälkikäteen.
Koskee hakujaksoja, jotka alkavat
​​​​​​​viimeistään 30.11.2021.
Ansiopäivärahan suojaosa on ​​​​​​​väliaikaisesti
​​​​​​​500 euroa kuukaudessa.
Koskee 1.6.2020 - 30.11.2021 ​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​alkavia
​​​​​​​hakujaksoja.
Voit saada liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön
​​​​​​​​​​​​​​kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella.
Koskee työsuhteita, jotka alkavat
viimeistään ​​​​​​​ ​​​​​​​30.11.2021.
Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu
​​​​​​​lomautuksen aikana.
Koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet
16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika
ei tällöin kerry ajalla 16.3. - 30.6.2020.
Poikkeusta on tämän jälkeen jatkettu
toisella ​​​​​​​muutoksella 31.12.2020 saakka.
Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu
lomautetuilla eikä työttömillä.
Enimmäisaika ei kerry ajalla
​​​​​​​1.7. - 31.12.2020.
Ansiopäivärahan työssäoloehto on 13 kalenteriviikkoa.
Voimme käyttää lyhennettyä työssäoloehtoa,
jos tavanomainen 26 kalenteriviikon
työssäoloehto ei täyty, eikä enimmäismaksu-
aika ole kesken. Lisäksi edellytyksenä on se,
että työssäoloehtoon on kertynyt yksi viikko
1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan
maksaminen alkaa viimeistään
31.12.2020. Työssäoloehdon pitää silloin
täyttyä ​​​​​​​​​​​​​viimeistään 30.12.2020.
Voimme maksaa ansiopäivärahaa heti ensimmäisestä
​​​​​​​​​​​​​​työttömyyspäivästä alkaen omavastuuajan estämättä.
Voimme maksaa omavastuuajan estämättä,
​​​​​​​jos omavastuuaika alkaa 16.3. - 31.12.2020.
​​​​​​Uudelleen voimassa 1.1.-28.2.2022.

Työvoimapoliittisiin edellytyksiin liittyvät lakimuutokset

Lakimuutos
Voimassaolo ja soveltaminen
TE-toimisto ei tutki lomautetun opintoja.
Voimassa 16.3.2020 - 31.12.2021.
Ei enää voimassa:
Nämä eivät enää ole voimassa:
TE-toimisto ei tutki lomautetun yritystoimintaa.
Ei enää voimassa.
​​​​​​​Voimassa 16.3. - 31.12.2020.
TE-toimisto voi antaa sinulle lisäaikaa omaehtoisten
opintojen suorittamiseen, jos opinnot ovat viivästyneet
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​koronaepidemian vuoksi.
Ei enää voimassa.
​​​​​​​Voimassa 1.8. - 31.12.2020.
Et menetä etuusoikeutta, vaikka et ei olisi tehnyt
palvelutarvearviointia tai työllistymissuunnitelmaa
TE-toimistossa. Et myöskään menetä etuusoikeutta,
jos keskeytät työllistymistä tukevan palvelun
koronaepidemian vuoksi. Etuusoikeuteesi ei
myöskään vaikuta, jos lyhytaikaiset opintosi
​​​​​​​​​​​​​​pitkittyvät yli 6 kuukauden koronaepidemian vuoksi.
Ei enää voimassa.
​​​​​​​​​​​​​​Voimassa 16.3. - 31.12.2020.
Et menetä etuusoikeutta, vaikka et tekisi ​​​​​​​
​​​​​​​työllistymissuunnitelmassa mainittuja tehtäviä.
Ei enää voimassa. ​​​​​​​
​​​​​​​Voimassa 16.3. - 31.1.2021.
TE-toimisto ei haastattele kaikkia.
Ei enää voimassa.
​​​​​​​Voimassa 16.3.2020 - 31.1.2021.