Lunta männyn oksilla - YTK

Koronajatkot eduskunnan käsittelyssä

Koronaepidemian vuoksi lakiin tehtiin lukuisia poikkeuksia helpottamaan työttömiä ja lomautettuja. Osa näistä poikkeuksista on jatkumassa ensi vuoden puolelle. Eduskunta käsittelee asiaa.

Hallitus on esittänyt, että osaa tämän vuoden lopussa päättyvistä työttömyysturvan poikkeussäännöksistä jatkettaisiin maaliskuulle 2021 saakka.

Esityksen mukaan erityinen sovittelujakso jatkaisi jäähyllä ensi maaliskuun loppuun saakka. Sovittelussa myös yritystulojen sovittelua yrittäjän omaan ilmoitukseen perustuen jatkettaisiin maaliskuulle. 

Lakipoikkeusten myötä olemme tietyissä tilanteissa voineet maksaa ansiopäivärahaa ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta tavanomaisen kahden kuukauden sijaan. Tätä mahdollisuutta jatketaan esityksen mukaan myös ensi maaliskuulle. 

Edelleen esityksen mukaan ansiopäivärahan suojaosan korotusta jatkettaisiin maaliskuun 2021 loppuun. Suojaosa on väliaikaisesti ollut 500 euroon kuukaudessa tai 465 euroa neljän kalenteriviikon aikana ja tätä poikkeusta siis myös jatkettaisiin.

Poikkeusten myötä olemme voineet maksaa liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön, jossa päivittäisen työmatkan kesto on työsuhteen alkaessa ylittänyt kaksi tuntia. Normaalisti raja on  kolme tuntia. Liikkuvuusavustus myönnettäisiin lyhyemmän työmatkan perusteella uuden jatkon mukaan sellaisiin työsuhteisiin, jotka alkavat ennen maaliskuun loppua.

Kaikki maksamisen poikkeukset eivät saa jatkoa

Vuodenvaihteessa päättyy osa poikkeuksista. Omavastuupäiviä, työssäoloehtoa ja enimmäisaikaa koskevia poikkeuksia ei ole esitetty jatkettavaksi, joten ne päättyvät vuoden vaihteessa.

Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden vaihteen jälkeen työttömyyden alun omavastuuajalta emme enää voi maksaa ansiopäivärahaa, työssäoloehdon täyttämiseen vaaditaan jälleen 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä ja ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa jälleen kulua.

TE-toimiston poikkeukset ovat myös osiltaan saamassa jatkoa

Hallitus on esittänyt, että päätoiminen opiskelu ei estäisi työttömyysetuuden saamista lomautusajalta. Tätä poikkeusta sovellettaisiin 31.12.2021 saakka. Sen sijaan muita työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä sovellettaisiin 1.1.2021 alkaen. Kuitenkin siten, että työnhakijan haastattelun järjestämistä koskevan ja työllistymissuunnitelman toteuttamisen laiminlyöntiä koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 31.1.2021 asti.

Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 31.3.2021 asti. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle