Lakimuutoksille ehdotettu jatkoaikaa

Lakimuutoksille ehdotettu jatkoaikaa

Koronakevään aikana työttömyysturvaan on tehty lukuisia väliaikaisia muutoksia. Alunperin muutokset ovat pääsääntöisesti olleet voimassa kesään saakka, mutta nyt niiden voimassaoloa on ehdotettu jatkettavan vuoden loppuun saakka.

Koronakevään aikana säädettyjä väliaikaisia lakimuutoksia on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 loppuun saakka. Asiassa on annettu hallituksen esitykset (HE 93/2020) ja (HE 94/2020).

Jos esitykset hyväksytään, jatketaan seuraavia lakimuutoksia vuoden loppuun saakka:

  1. Omavastuuajalta voidaan maksaa päivärahaa
  2. Lyhennetty työssäoloehto
  3. Lomautetun enimmäismaksuaika ei kulu
  4. Yrittäjällä voi olla oikeus työmarkkinatukeen
  5. Muutokset TE-toimiston käytännöissä

Näiden lisäksi on ehdotettu, että myöskään työttömien tai osa-aikaisesti työskentelevien enimmäismaksuaika ei kulu 1.7.2020-31.12.2020.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle