Koronapoikkeukset jatkuvat syksyyn

Eduskunta on hyväksynyt epidemian vuoksi työttömyysturvaan tehtyjen poikkeuslakien jatkon syksyyn asti. Aiempi jatko oli kesään saakka. YTK:n näkökulmasta poikkeuslakien jatkaminen helpottaa etuudenhakijan asemaa ja sujuvoittaa toimeenpanoa.

Koronaepidemian vuoksi työttömyys ja lomautukset koskettavat yhä monia. Siksi on perusteltua jatkaa poikkeuslakeja syksyyn saakka. Toivomme, että kesän myötä työttömyys alkaisi hellittää.

Korotettu suojaosa

Työttömyysturvan suojaosa on poikkeusaikana ollut korotettu 500 euroon kuukaudessa.

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan suojaosaa sovellettaisiin syksyyn saakka. Jatkon myötä voimme käyttää korotettua suojaosaa, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.9.2021. Tämän jälkeen eli 1.10.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla suojaosa palaisi 300 euroon.

Liikkuvuusavustus

Hyväksytyn poikkeuslain mukaan voit saada liikkuvuusavustusta työttömänä aloitettuun kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.9.2021.

Liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytys kokoaikatyössä kolme tuntia, jos työsuhde alkaa 1.10.2021 tai sen jälkeen.

Ennakkomaksu

Voimme tietyissä tilanteissa maksaa ansiopäivärahaa ennen päätöksen antamista. Väliaikaisesti olemme voineet maksaa ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta ansiopäivärahaa. Tätä mahdollisuutta on nyt jatkettu 30.9.2021 saakka. Voisimme siis soveltaa pidempää ennakkomaksua, jos hakemuksen ensimmäinen päivä on ennen 1.10.2021.

Erityinen sovittelujakso

Palaamme käyttämään erityistä sovittelujaksoa uudelleen vasta 1.10.2021 tai sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla.