Korotus ansiopäivärahaan

Elokuun alusta tuli voimaan ylimääräinen indeksikorotus, joka nostaa maksettavia ansiopäivärahoja. Keskimäärin elokuun indeksikorotus nostaa kuukaudessa maksettavaa ansiopäivärahaa noin 15–20 eurolla.

Olemme päivittäneet ansiopäivärahalaskurimme vastaamaan uusia arvoja. Voit käydä siellä laskemassa arvion ansiopäivärahastasi.

Emme anna korotuksesta erikseen päätöstä, vaikka päivärahan määrä muuttuu. Jos tarvitset asiasta päätöksen, voit sen meiltä erikseen pyytää.

Korotus nostaa myös lapsikorotuksia sekä ansiopäivärahan laskemisessa käytettyä taitekohtaa.

Jos ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on pieni, ei indeksikorotus välttämättä nosta maksettavaa ansiopäivärahaa. Tämä johtuu siitä, että lain mukaan ansiopäiväraha voi enintään olla 90 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Tällaisessa tapauksessa indeksikorotus jää ansiopäivärahan enimmäismäärää rajoittavan säännön alle.

Pääsääntöisesti indeksi tarkastetaan kerran vuodessa. Nyt voimaan tullut indeksikorotus on ollut ylimääräinen tarkistus. Seuraavan kerran indeksi tarkistetaan vuoden vaihteessa.

Etuus
Ennen indeksikorotusta
Indeksikorotuksen jälkeen
Peruspäiväraha
34,50 €
35,72 €
Peruspäivärahan korotusosa
4,91 €
5,08 €
Lapsikorotus 1
5,41 €
5,60 €
Lapsikorotus 2
7,95 €
8,23 €
Lapsikorotus 3+
10,25 €
10,61 €
Taitekohta
3 277,50 €
3 393,02 €