Lakimuutokset 2024

Vuodelle 2024 on tulossa useita lakimuutoksia työttömyysturvaan. Muutokset koskevat työttömyyskassojen maksamaa ansioturvaa ja soveltuvin osin Kelan maksamaa perusturvaa. Keräämme tälle sivulle tietoa lakimuutoksista ja päivitämme tilannetta sitä mukaa, kun lakien valmistelu etenee.

Hallitusohjelmassa on sovittu useista muutoksista työttömyysturvaan ja työelämän lainsäädäntöön. Työttömyysturvaa koskevat muutokset on kirjattu 28.8.2023 julkaistuun budjettiehdotukseen.

Talousarvio viimeistellään budjettiriihessä 19.-20.9.2023 ja hallituksen tarkoitus on saada budjettiesitys valmiiksi 9.10.2023 mennessä. Samassa yhteydessä hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitykset työttömyysturvan muutoksista eduskunnalle.

Eduskuntakäsittelyn jälkeen lakiesitysten hyväksyminen ajoittunee joulukuulle. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain vuoden 2024 aikana siten, että ensimmäisten muutosten soveltaminen alkaa heti vuoden alusta 1.1.2024 alkaen.

Muutosten aikataulu ja tarkka sisältö tarkentuvat syksyn aikana. Seuraamme valmistelua ja tiedotamme asioista sitä mukaa. Jatkamme työttömyysturvan toimeenpanoa nykyisin säännöksin kunnes muutokset tulevat voimaan ja niiden soveltaminen alkaa.

Lakimuutosten tilanne 6.9.2023

Keräsimme taulukkoon sovitut lakimuutokset ja niiden tiedossa oleva aikataulu. Aikataulu voi muuttua valmistelun edetessä. Korjaamme tarvittaessa.

Laki
Muutos
Voimaantulo*
Lomakorvaus
Lomakorvauksen ajalta
ei voida maksaa
työttömyysetuutta
1.1.2024
Omavastuuaika
Omavastuuaikaa
pidennetään viidestä
​​​​​​​seitsemään päivään
1.1.2024
Indeksi
Elinkustannusten nousu
ei nosta
työttömyysetuuksien
​​​​​​​tasoa
1.1.2024
Lapsikorotus
Lapsikorotukset
​​​​​​​poistetaan
1.4.2024
Suojaosuus
Suojaosa
​​​​​​​poistetaan
1.4.2024
Vuorotteluvapaa
Vuorotteluvapaa
lakkautetaan
1.8.2024
Työssäoloehto 1
Työssäoloehto
​​​​​​​euroistetaan
1.9.2024
Työssäoloehto 2
Työssäoloehtoa
pidennetään 26 viikosta
​​​​​​​12 kuukauteen
1.9.2024
Työssäoloehto 3
Palkkatuettu työ
ei kerää
​​​​​​​työssäoloehtoa
1.9.2024
Porrastaminen
Työttömyysetuuden taso
laskee portaittain
​​​​​​​työttömyyden pitkittyessä
1.9.2024
Ikäsidonnaiset
Ikääntyneiden
poikkeussäännöistä
​​​​​​​luovutaan
1.9.2024

*Suunniteltu aikataulu, johon voi vielä tulla muutoksia. Myös esimerkiksi osa lakimuutoksista voi myös tulla voimaan suunnitellulla päivämäärällä, mutta niiden soveltaminen alkaa vasta myöhemmin.

Linkkejä lakimuutoksiin

  • Hallitusohjelma: Vahva ja välittävä Suomi
  • Hankesivu: STM048:00/2023 (työssäoloehdon euroistaminen ja pidentäminen, suojaosa, lapsikorotukset, omavastuuaika, lomakorvauksen jaksotus)
  • Hankesivu: STM063:00/2023 (porrastus, ikäsidonnaiset poikkeukset, työssäoloehdon kertyminen palkkatuetusta työstä)
  • Hankesivu: STM049:00/2023 (indeksien jäädytys)

Lue myös: