Mies sovittelee palasia yhteen.

Lakimuutoksia aktiivimalliin

Aktiivimalli alentaa päivärahaa, jos työttömyysetuuden saaja ei ole ollut tarkoitetulla tavalla aktiivinen kolmen kuukauden aikana. Aktiivimallia on alusta alkaen kritisoitu siitä, että se kohtelee ihmisiä eriarvoisesti, koska mahdollisuudet täyttää mallin vaatimukset eivät ole samanlaiset ympäri maata. Aktiivimalliin on nyt tullut muutoksia ja lisää on tulossa.

Lue lisää aktiivimallista.

Opintoja voidaan lukea aktiivisuuteen

Vuodenvaihteessa tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä aktiivisuudeksi voidaan hyväksyä myös lyhytkestoinen ja sivutoiminen opiskelu. Lisäksi päätoiminen opiskelu nollaa aktiivisuuden tarkastelujakson ja palauttaa ansiopäivärahan täydeksi.

Laki tuli siten voimaan, että aktiivisuuteen voidaan hyväksyä sivutoiminen opiskelu myös takautuvasti, jos tarkastelujakso päättyy lain voimaantulon jälkeen. Jos tarkastelujaksosi on siis päättynyt 31.12.2018 tai sen jälkeen ja olet opiskellut ennen vuoden vaihdetta, niin sinun kannattaa tarkastaa aktiivisuuden kertymäsi. Meillä ei nimittäin välttämättä ole takautuvaa tietoa kaikista hyväksyttävistä opinnoista.

Huhtikuussa tulee lisää muutoksia

Ensi huhtikuusta alkaen aktiivimalliin tulee lisää tapoja täyttää aktiivisuus. Laajennus tuo aktiivimallin piiriin myös muiden kuin työvoimaviranomaisten järjestämät työllistymistä tukevat palvelut. Jatkossa esimerkiksi YTK-Yhdistyksen tarjoamat koulutukset voidaan hyväksyä aktiivimalliin. Tällä hetkellä YTK-Yhdistys ei vielä tarjoa näitä palveluita, mutta seuraa YTK-Yhdistyksen viestintää asiasta.

Muutos toteutetaan asetuksella, jota aletaan soveltaa huhtikuussa ja sen jälkeen alkaneissa aktiivisuuden tarkastelujaksoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen riippuu siitä, missä kohtaa oma tarkastelujakso alkaa. Jos tarkastelujakso alkaa maaliskuussa, pitää odottaa 65 maksupäivää. Jos työttömyys jatkuu ja uusi tarkastelujakso alkaa, ovat uudet mahdollisuudet siinä kohtaa käytettävissä. Toisaalta jos tarkastelujakso alkaa huhtikuussa, ovat uudet mahdollisuudet heti käytössä. Käytännössä siis soveltaminen alkaa eri ihmisillä eri aikaan riippuen tarkastelujakson alkamisesta. Lähes kaikki työttömyysetuuden saajat pääsevät uuden asetuksen piiriin huhti-heinäkuussa.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle