Lakimuutoksia sovitteluun ja ennakkomaksuun

Presidentti on tänään 8.5.2020 allekirjoittanut lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi. Poikkeuslaki tulee voimaan 11.5.2020.

Poikkeuslain mukaan työttömyysetuuden sovittelussa ei sovelleta eritystä sovittelujaksoa eikä palkkaan tehdä laskennallista muunnosta. Lisäksi poikkeuslailla pidennetään kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen aikaa, jolta työttömyysetuutta voi olla maksettuna ilman päätöstä.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle