Työhansikkaalla suojattu käsi asettaa tiiltä keskeneräiseen muuraukseen - YTK

Lakot ja ansiopäiväraha

Lakkokierrokset ovat alkaneet ja kevään aikana niitä on odotettavissa lisää. Työtaistelutoimenpide, jolla on vaikutusta sinun työehtoihisi estää ansiopäivärahan maksamisen toimenpiteen ajalta. Työttömyyskassa ei siis lain mukaan pääsääntöisesti voi maksaa ansiopäivärahaa lakon ajalta.

Jokaisella on oikeus mennä tai olla menemättä lakkoon. Jos et mene lakkoon, voit keskustella työnteon mahdollisuuksista työnantajasi kanssa. Jos olet liiton jäsen, etkä mene lakkoon, voi liitto sääntöjensä mukaan rangaista sinua huomautuksella tai erottamisella. Jos olet liiton jäsen ja menet lakkoon, voit hakea liitolta lakkoavustusta. Eri liitoilla on erilaisia sääntöjä lakkoavustusten maksamisesta.

Tukilakot

Kyse voi olla myös ns. tukilakosta. Jos työntekosi estää sellainen työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihisi tai työoloihin, voit hakea meiltä ansiopäivärahaa. Näissä tilanteissa sinulla voi kuitenkin olla oikeus työnantajan maksamaan palkkaan enintään 7 päivältä. Olet voinut sopia työnantajan kanssa myös 7 päivää lyhyemmästä palkanmaksusta näissä tilanteissa. Ajalta, jolta työnantaja maksaa palkkaa, ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. 

Jos työntekosi estyy, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi. Ota mukaan työnantajan todistus siitä, kuinka pitkältä ajalta sinulla on oikeus saada työnantajalta palkkaa. 

Kun työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy ja muut ansiopäivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät, eikä esteitä ole, voimme hakemuksesta maksaa sinulle ansiopäivärahaa esteen ajalta. Omavastuuaikaa ei tässä aseteta, koska työttömyys johtuu sellaisen työtaistelutoimenpi­teiden johdosta jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työssäoloehtoihin. Näin ol­len päivärahakausi voi alkaa heti työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden päättymisen jälkeen.

Epäasiallinen kohtelu

Työtaistelutoimenpiteiden aikana voit joutua kohtaamaan epäasiallista kohtelua tai kielenkäyttöä. Voit vastata, että pidät käytöstä epäasiallisena etkä voi sellaista hyväksyä.

Selvitä, onko työpaikallasi toimintamalli siihen, miten tulee toimia, jos koet häirintää tai epäasiallista kohtelua ja toimi sen mukaan. Voit myös ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tai ottaa yhteyttä työsuojelupiiriin.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle