Liittojen järjestölliset toimenpiteet irtisanomissuojan muutoksia vastaan

Sipilän hallitus on jatkanut irtisanomisia helpottavan lakimuutoksen valmistelua ja monet ammattiliitot ovat ilmoittaneet aloittavansa järjestöllisiä toimia tätä vastaan 17. syyskuuta alkaen.

YTK ei työttömyyskassana ota kantaa irtisanomisia helpottavan lakimuutoksen valmisteluun.

Ammattiliitot ovat ilmoittaneet ottaneensa käyttöön ylityö- ja vuoronvaihtokeltoja. Muista mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä on kerrottu ilmoitettavan myöhemmin. Useat liitot ovat sittemmin ilmoittaneet lakosta keskiviikolle 3.10.

Työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta jokainen voi päättää itse. Toimenpiteeseen ei ole pakko osallistua. Jos olet liiton jäsen, etkä osallistu työtaistelutoimenpiteeseen, voi liitto säännöistään riippuen päättää jäsenyytesi liitossa. Työttömyyskassan jäsenyyttä ei tällä perusteella voida päättää.

Jos työntekosi estyy tällaisen toimenpiteen vuoksi ja toimenpiteellä pyritään sellaiseen päämäärään, jolla on vaikutusta työehtoihisi tai työoloihisi, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta esteen ajalta.

Jos työntekosi estyy sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole vaikutusta työehtoihisi tai työoloihisi, työnantajalla on työsopimuslain mukaan palkanmaksuvelvollisuus esteen ajalta enintään seitsemältä päivältä.

Jos työpaikallasi osallistutaan työtaistelutoimenpiteeseen, jolla ei ole vaikutusta työehtoihisi tai työoloihisi ja työntekosi estyy siitä johtuen ja palkanmaksusi keskeytyy, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen. Tällainen työtaistelutoimenpide voi olla esimerkiksi niin sanottu poliittinen lakko, jolla pyritään vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin.

Päivärahan maksaminen edellytttää sitä, että ilmoittaudut TE-toimistoon. Näissä tapauksissa työnantajalla on usein työsopimuslain mukaan palkanmaksuvelvollisuus seitsemän päivän ajalla, ja se estää päivärahan maksamisen. Työttömyysturvalain mukaista omavastuuaikaa ei kuitenkaan sovelleta.

Käytännössä 3.10. lakko on niin lyhytkestoinen, että sen ajalta ei päivärahaa voida maksaa.

Jos sinulla on kysyttävää työttömyysturvasta, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Jos olet YTK-Yhdistyksen jäsen, voit työsuhdeasioissa olla yhteydessä sinne https://ytk-yhdistys.fi/tyosuhdeneuvonta. Asioista voi keskustella myös työnantajan kanssa. Jos olet liiton jäsen, voit tiedustella neuvoja myös sieltä.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle