Mies ja nainen harmaissa villapaidoissa halaavat toisiaan meren rannalla - YTK

Lisäpäivien ikärajat muuttuvat

Lisäpäiväväoikeuteen on tulossa muutama muutos (HE83/2019). Muutoksilla sovitetaan työttömyysturvaa ja eläketurvaa paremmin yhteen. Toteutuessaan lakimuutos tulee voimaan 1.1.2020.

Kun lähestyt eläkeikää, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa enimmäisajan estämättä siihen saakka, kunnes jäät eläkkeelle. Oikeus näihin lisäpäiviin on riippuvainen mm. syntymävuodestasi ja siitä, minkä ikäinen olet, kun enimmäismaksuaika päättyy. Tällä hetkellä oikeus lisäpäiviin menee näin:

  • olet syntynyt vuonna 1950, 1951, 1952, 1953 tai 1954 ja olet täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956 ja olet täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä

Lakimuutos seuraa ajan kulumista ja siksi maininta vuosina 1950–1954 syntyneistä jää pois ja samalla pykälään lisätään seuraava ikäluokka. Jatkossa oikeus lisäpäiviin menee näin:

  1. olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956 ja olet täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  2. olet syntynyt vuosina 1957–1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  3. olet syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä

Työttömyysturvan yläikäraja nousee

Lisäpäivämuutoksen yhteydessä muutetaan myös ansiopäivärahan maksamisen yläikärajaa siten, että vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle maksetaan ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää työntekijän eläkelaissa tarkoitetun alimman vanhuuseläkeiän.

Työttömyysturvalain muutos seuraa tässä alimman vanhuuseläkeiän nostoa. Tarkoituksena on estää tilanne, jossa päivärahaoikeus loppuu ennen kuin oikeus vanhuuseläkkeeseen alkaa.

Muutos on pieni haaste neuvonnalle, kun jatkossa yläikäraja on riippuvainen henkilön syntymävuodesta ja eläkelaista. Sitä ei siis suoraan voi enää lukea työttömyysturvalaista.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle