Maksuperusteinen sovittelu aiheuttaa väärinkäsityksiä

Sovittelusta tuli maksuperusteinen huhtikuun alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyään osa-aikatyön tulot vaikuttavat työttömyysetuuteen silloin, kun palkka maksetaan. Moni on virheellisesti ymmärtänyt, että tämä muuttaisi myös tapaa, millä etuuksia haetaan.

Olemme saaneet hakijoilta useita yhteydenottoja maksuperusteiseen sovitteluun liittyen. Olemme huomanneet muutamia yleisiä väärinkäsityksiä.

Myös maksuperusteisessa sovittelussa etuutta pitää hakea. Hakemus myös käsitellään normaalisti. Muutos koski vain ajankohtaa, jossa osa-aikatyöstä ansaittu palkka huomioidaan. Käytännön vaikutus on se, että nyt kaikilla hakijoilla on useimmiten kaikki tarvittavat tiedot olemassa, kun etuutta haetaan.

Palkkatiedot ja työtunnit pitää yhä ilmoittaa. Muutoksen myötä siirtyi ainoastaan se ajankohta, jossa osa-aikatyöstä ansaittu palkka huomioidaan. Palkkalaskelma pitää yhä meille toimittaa. Muuten me emme tiedä, mikä palkkasumma päivärahan maksemisessa pitää huomioida.

Muutoksen tarkoitus oli nopeuttaa sovitellun päivärahan maksamista. Meillä käsiteltiin sovitellut päivärahat ennen lakimuutosta noin neljässä päivässä. Käytännössä useimmilla ei tule tähän käsittelyaikaan juurikaan muutoksia. Muutoksia tulee niille, joiden hakemusten käsittely kesti esimerkiksi 20 päivää, koska piti odottaa palkkatietoja. Lakimuutos ei siis kokonaisuudessa juurikaan nopeuta hakemusten käsittelyä; se vain poistaa tietyissä tilanteissa ylipitkät käsittelyajat.    

  • Ilmoita osa-aikatyöstä TE-toimistoon

  • Hae päivärahaa normaalisti

  • Täytä hakemus huolellisesti

  • Kun sinulla on hakujaksolla tuloja osa-aikatyöstä, liitä mukaan palkkalaskelmat

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle