kuvituskuvassa kaksi ihmistä tietokoneen äärellä

Mikä auttaa työnhaussa eteenpäin? Me kysyimme, te kerrotte

Osaaminen, suhteet, pitkä työhistoria vai nuori ikä? Kysyimme lokakuun Jäsenpulssissa, mitkä asiat lisäävät mahdollisuuksia onnistua uuden työn saamisessa, ja saimme yli 16 000 vastausta. Ammattiasema ja koulutus vaikuttavat siihen, miten uuden työn saamista lähestytään.

Suurin vaikutus uuden työn löytämiseen on jäsentemme arvion mukaan omalla aktiivisuudella. Sen nimesi peräti 47 % vastaajista. Kyselyssä sai valita enintään kolme uuden työn saamisessa edesauttavaa tekijää.

Osaaminen ja koulutus olivat tasoissa seuraavina: 40 % vastaajista valitsi jommankumman näistä. Työkokemus samalta alalta (32 %) ja henkilökohtaiset suhteet (30 %) koettiin myös merkittäviksi avuiksi uuden työn saamisessa.

Johtajat korostavat henkilökohtaisia suhteita, työntekijät koulutusta ja työhistoriaa

Vastauksista löytyi eroja, kun niitä tarkasteltiin vastaajan ammattiaseman mukaan.

Työntekijävastaajat korostivat etenkin koulutuksen ja pitkän työhistorian merkitystä, yrittäjät ja johtajat puolestaan henkilökohtaisia suhteita. Myös sosiaaliset taidot korostuivat johdolla ja yrittäjillä uuden työn löytämistä avittavana ominaisuutena.

Osaaminen oli kaikissa ryhmissä suosittu vastaus, mutta erityisen paljon sitä korostivat asiantuntijana työskentelevät.

”Johtavassa asemassa työskentelevät löytävät usein uuden työn henkilökohtaisten verkostojensa kautta, joten on ymmärrettävää, että he korostivat niitä vastauksissa. Asiantuntijoilla oma osaaminen puolestaan on usein ammatti-identiteetin keskiössä”, sanoo YTK:n viestintäpäällikkö Lauri Hannus.

Osaaminen painaa nuoruutta enemmän

Mitä korkeammin koulutettu vastaaja on, sitä enemmän hän keskimäärin antoi painoarvoa osaamiselle, henkilökohtaisille suhteille sekä saman alan työkokemukselle. Peruskoulupohjalta työelämään tulleet puolestaan pitävät pitkää työhistoriaa tärkeänä tekijänä uuden työn saamisen kannalta.

Nuoruutta ei pidetty uuden työn saamisessa keskeisenä kriteerinä. Sen valitsi vain 10 % vastaajista.

”Osaaminen, koulutus ja aktiivisuus korostuvat vastauksissa läpi linjan. Jäsenemme siis uskovat, että näihin keskittymällä uuden työpaikan ovet todennäköisemmin aukeavat suhdanteista huolimatta”, Lauri Hannus sanoo.

Kysyimme lokakuun Jäsenpulssi-kyselytutkimuksessa ajankohtaisia työelämään ja talouteen liittyviä asioita, ja saimme yli 16 000 vastausta – kiitos jokaiselle vastaajalle!