Puhemiehen nuija lakikirjan päällä - YTK

Ministeriö on ilmoittanut koronalakien jatkosta

Hallitus on linjannut, että maaliskuun 2021 loppuun voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan kesäkuun 2021 loppuun. Jatkoa ei ole vielä käsitelty eduskunnassa. YTK seuraa tilannetta.

Työttömyysturvan suojaosan korotusta jatketaan

Työttömyysetuuden suojaosan korotusta jatketaan 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa (279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana) kesäkuun 2021 loppuun. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytys pysyy lyhennettynä

Liikkuvuusavustusta voidaan edelleen väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työsuhteen alkaessa ylittäisi kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Työttömyysetuutta voidaan myös jatkossa maksaa laajennetusti ennakkona

Työttömyysetuutta voidaan väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta tavanomaisen kahden kuukauden sijaan. 

Etuushakemusten käsittelyn kevennystä jatketaan

Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovellettaisi ennen 1.7.2021. Myös yritystulojen sovittelua yrittäjän omaan ilmoitukseen perustuen jatketaan. 

Poikkeuslakien jatko on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle