Välittävä nalle halaa ruututakkista miestä

Mitä teen, jos minut lomautetaan koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi?

Pikaohjeet lomautustilanteessa

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
  2. Tee OmaYTK:ssa ensimmäinen hakemus takautuvasti kuluneelta ajalta, kun lomautusta on kestänyt vähintään kaksi viikkoa. OmaYTK neuvoo hakemuksen täyttämisessä ja tarvittavissa liitteissä.
  3. Hae päivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta.
  4. Jos kaipaat neuvoja, niitä löydät kattavasti nettisivuiltamme ja voit myös hyödyntää chattia tai lähettää viestin OmaYTK:n kautta. Valitettavasti puhelinneuvonnassamme on tällä hetkellä ruuhkaa, joten emme suosittele soittamaan meille.
  5. Lisätietoa lomautuksesta verkkosivuiltamme.

Jos sairastut itse

Jos sairastut itse, noudata työpaikallasi sovittuja käytäntöjä. Lyhyet sairauspoissaolot menevät omalla ilmoituksella tai lääkärin määräämällä sairauslomalla. Työsopimuslaissa on säädetty oikeudesta sairausajan palkkaan. Siitä voit lukea lisää YTK-Yhdistyksen sivuilta https://ytk-yhdistys.fi/tyosuhdeneuvonta/sairausajan-palkka. Jos sairaus pitkittyy, voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa.

Jos saat ansiopäivärahaa lomautuksen ajalle ja sairastut, jatka päivärahan hakemista normaalisti. Lyhytaikainen sairastuminen ei vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskorvausta. Jos sairaus kestää yli 10 päivää, merkitse päivärahahakemukseen tiedoksi, että olet ollut sairaana ja hae sairauspäivärahaa Kelasta.

Jos sairastuminen on niin vakavaa, että joudut sairaalaan tai muuhun laitoshoitoon, ilmoita myös siitä hakemuksessa. Kun olet laitoshoidossa, et lain mukaan ole työmarkkinoiden käytettävissä. Tällaisella ajalla sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Lue lisää sairastumisen vaikutuksesta ansiopäivärahaan.

Jos työntekosi estyy jonkun muun sairastumisen vuoksi

Koronaviruksen aiheuttama pandemia voi johtaa siihen, että työntekosi estyy, vaikka et itse olisi sairastunut. Näissä tilanteissa työnantajallasi on velvollisuus maksaa normaalisti palkkaa 14 päivän ajalta. Jos työnteko on tämänkin jälkeen estynyt, voit hakea meiltä ansiopäivärahaa. Ilmoittaudu kuitenkin ensin TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon lomautukseen rinnastettavasta syystä. 

Tartuntatautipäiväraha ja ansiopäiväraha

Erikseen on vielä tartuntatautipäiväraha, jota voit hakea Kelalta, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Kelan maksama tartuntatautipäiväraha ei estä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista, mutta se vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta. Jos siis olet tehnyt osa-aikatyötä, voit hakea soviteltua ansiopäivärahaa, vaikka saisit tartuntatautipäivärahaa siltä osin kuin sinulle on aiheutunut ansionmenetystä osa-aikaisesta työstä. Näissä tilanteissa työttömyyspäivärahan maksaminen perustuu osa-aikatyöstä saatuihin tuloihin ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa tartuntatautipäivärahalla vähennettynä.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle