Mittasimme jäsentemme pulssin – koronakeväästä palautuminen kesken

Mittasimme jäsentemme pulssin – koronakeväästä palautuminen kesken

Selvitimme alkukesästä koronarajoitusten vielä voimassa ollessa jäsentemme kuulumisia, työtilannetta ja fiiliksiä niin sanotulla jäsenpulssilla, eli laajalla verkkokyselyllä*, johon saimme huimat yli 21 000 vastausta. Tulokset kertovat, että haasteellisin tilanne on erityisesti palvelu-, matkailu-, ravintola-, markkinointi- ja kaupan alalla. Koronakeväästä palautuminen on kesken, ja vastauksissa nousivat esille epävarmuus ja epätietoisuus myös tulevaisuuden suhteen. Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin!

Tutkimukseen osallistuneiden työtilannetta varjostivat epävarmuus ja epätietoisuus tulevasta paljolti koronan vaikutuksen takia. Vastaajista vain 54 prosenttia oli kokopäiväisesti töissä ja jopa 40 prosenttia kamppaili lomautusten, epäsäännöllisten työsuhteiden ja työttömyyden kanssa. 35 prosenttia koki olevansa hankalassa tilanteessa ja arvioi lomautuksen tai työttömyyden jatkuvan tai olevan hyvin mahdollinen.

Avoimissa vastauksissakin on nähtävissä monen jäsenen hyvin epävarma tilanne:

”Työllistyn pätkätyösuhteeseen, joka ei kuitenkaan ole pitkäaikainen ja ratkaise haasteitani.”
”7kk määräaikaista jäljellä ja sen jälkeen ei taas mitään tietoa mitä työtä on/saa.”

Korona koetteli tiettyjä ryhmiä ja aloja

Erityisesti koronan vaikutuksista kärsivät jäsenet palvelu-, matkailu-, ravintola- ja kaupan alalla sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä. Eniten lomautuksia oli naisvaltaisilla matkailu- ja ravitsemusalalla, mainonnassa ja markkinoinnissa sekä kaupa

Erityisesti koronan vaikutuksista kärsivät jäsenet palvelu-, matkailu-, ravintola- ja kaupan alalla sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä. Eniten lomautuksia oli naisvaltaisilla matkailu- ja ravitsemusalalla, mainonnassa ja markkinoinnissa sekä kaupan alalla. Ikäryhmistä korostuivat lomautetuissa nuoret alle 35-vuotiaat ja työttömissä vanhemmat yli 55-vuotiaat.

Erityisesti koronan vaikutuksista kärsivät jäsenet palvelu-, matkailu-, ravintola- ja kaupan alalla sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä.

”Koronatilanne on tietysti koskettanut ihan jokaista suomalaista, mutta kuten kyselymmekin kertoo, tietyille aloille lomautukset ja irtisanomiset ovat iskeneet erityisen kovaa. Niillä aloilla myös työntekijöiden näkymät syksyyn ovat epävarmempia", kertoo YTK:n viestintäjohtaja Ilona Kangas. ​​​​​​​​​​​​​​

Taloustilanne heijastui fiiliksiin

Vastanneista noin kolmannes (29 %) kertoi taloudellisen tilanteensa olevan huono. Näin kokivat erityisesti työttömät, lomautetut, opiskelijat, osa-aikatyöläiset ja jäsenet koronan kurittamilla aloilla. Kyselyn vastaajista enemmistö vastasi kuitenkin tulevansa taloudellisesti toimeen melko hyvin (58 %) tai hyvin (13 %). Näin vastasivat korkeakoulutetut, hyvässä työasemassa tai kokopäivätyössä olevat jäsenet toimialoilta, joihin koronalla ei ollut suurta vaikutusta.

Työn ja taloudellisen tilanteen suhteen koettu epävarmuus heijastui odotetusti vastaajien tunteisiin:

  • Omaa fiilistään työtilanteesta kuvaili hyväksi noin 70 prosenttia ja noin kolmannes kertoi fiiliksensä olevan huono.
  • Nuorimmat 18–24-vuotiaat jäsenet ovat hieman huonommalla fiiliksellä työtilanteestaan kuin muut ikäryhmät.
  • Kokopäivätöissä käyvistä enemmistöllä on hyvä tai melko hyvä fiilis, kun taas lomautetuista ja työttömistä vain 43 prosenttia sanoo samaa.
  • Huonot fiilikset korostuivat koronan vaikeuttamilla matkailu- ja ravintola-, palvelu-, markkinointi- ja kaupanalalla.

Luottamus tulevaan on koetuksella

Työmarkkinat näyttäytyvät tutkimukseen osallistuneille epävarmoilta. Omasta työtilanteesta on paljon epätietoisuutta eikä sen odoteta merkittävästi paranevan seuraavan puolen vuoden sisällä. Noin 60–65 prosentilla vastanneista on melko vakaa työtilanne, kun taas 35–40 prosentilla lomautukset, työn epäsäännöllisyys tai työttömyys luovat epätietoisuutta tulevasta:

”Korona aiheuttaa epävarmuutta, joten en voi olla varma, jatkuuko työni syksyllä. Ilman sitä jatkuisi.”
”Keikkatyötä ehkä kesällä, syksy on kysymysmerkki.”
​​​​​​​

Hienoista optimismia on kuitenkin ilmassa, sillä suurempi osa vastaajista (21 %) arvioi työtilanteensa paranevan, kun 12 prosenttia arvioi sen huonenevan. Työttömistä taas suurin osa arvioi pysyvänsä työttömänä. Heillä negatiiviset tunteet ymmärrettävästi korostuivat verrattuna muihin, mutta heiltäkin toiveikkuutta löytyy.

*jäsenpulssi-kyselystä

Jäsenpulssi-kyselyn ensimmäinen kierros toteutettiin 26.5.-31.5.2020 verkkokyselynä ja siihen vastasi 21 715 jäsentä. Kiitos kaikille osallistuneille!

Jäsenkyselyt ovat osa normaalia asiakaspalvelua, huolenpitoa ja välittämistä jäsenistämme, vaikka erityisesti koronan aikana tuen ja turvan merkitys onkin korostunut. Jäsenkyselyiden ja palautteen avulla pystymme ennakoimaan jäsentemme tarpeita, vastaamaan niihin paremmin ja kehittämään toimintaamme edelleen.