Moni haluaisi työskennellä yrittäjänä palkkatyön rinnalla

Selvä enemmistö (68 %) YTK:n jäsenistä voisi harkita työskentelevänsä yrittäjänä palkkatyön rinnalla. Heistä peräti 54 prosenttia on kiinnostunut eri tulomuotojen yhdistämisestä, vaikka se ei olisi taloudellisesti välttämätöntä, selvisi YTK:n teettämästä jäsenkyselystä*. Kyselyyn vastasi yli 12 200 YTK:n jäsentä.

Tällä hetkellä työttömyysturvassa ei ole huomioitu palkkatyön ja yrittäjätulon yhdistämistä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä hanke (STM012:00/2018), jossa selvitetään yhdistelmävakuutuksen mallia ja kustannuksia.
”Yhdistelmävakuutuksen avulla henkilö voisi vakuuttaa sekä palkansaajana että yrittäjänä tehdyn työn ja kerryttää näiden yhdistelmällä ansioturvan ja peruspäivärahan edellyttämää työssäoloehtoa. Tämä olisi tärkeä uudistus työttömyysturvassa, joka tukisi työllistymistä ja työssä pysymistä”, sanoo YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

YTK:n jäsenkyselyn vastaajista 73 prosenttia harkitsisi yhdistelmävakuutuksen hankkimista, jos työskentelisi yrittäjänä palkkatyön ohella ja joka viides (21 %) hankkisi sen varmasti. Yhdistelmävakuutuksen hankkimiseen vaikuttaisi muun muassa hinta (65 % vastaajista), vakuutusehdot (61 %) ja byrokratian määrä (34 %).

Kyselyssä kartoitettiin vakuutuksen mahdollista hintaa kolmella eri vaihtoehdolla: 152 e/vuosi (yrittäjän työttömyysvakuutuksen hinta alimmalla YEL-tasolla), 252 e/kk (yrittäjän työttömyysvakuutuksen hinta alimmalla YEL-tasolla sekä palkansaajan jäsenmaksu) ja 532 e/kk (yrittäjän työttömyysvakuutuksen hinta korkeammalla tulotasolla). Halvimman vaihtoehdon hinnalla vakuutuksen hankkisi 69 prosenttia vastaajista, 252 euron yhdistelmävakuutus kiinnostaisi joka neljättä (24 %), mutta yli 500 euron vakuutusta ei hankkisi juuri kukaan (1 %).

Kyselyn vastaajista 14 prosenttia oli jo joskus työskennellyt tai työskenteli parhaillaan yrittäjänä palkkatyön ohella. Heistä suurimmalla osalla (66 %) toiminta oli niin pienimuotoista, että yritystoiminnan tulot jäivät alle 1 000 euroon. Etenkin heille olisi hyötyä yhdistelmävakuutuksesta, koska tällä hetkellä heidän työskentelynsä ei kerrytä yrittäjän työssäoloehtoa.
"Hinta ja vakuutusehdot lopulta tietenkin ratkaisevat, muuttuisiko kiinnostus kysynnäksi. Yhdistelmävakuutuksella työttömyysturvaa saisi kuitenkin monipuolistettua niin, että myös pienimuotoinen yritystoiminta parantaisi turvaa. Tästä ihmiset olisivat valmiita jonkin verran maksamaankin", uskoo Eklund

* Tulokset perustuvat YTK:n jäsenkyselyyn yhdistelmävakuutuksesta, joka tehtiin 5.–7.3. Kyselyyn vastasi 12 221 YTK:n jäsentä, joista 48 % miehiä ja 51 % naisia. Vastaajista 79 % oli palkansaajia, 17 % työttömiä ja 3 % sekä palkansaajia että yrittäjiä.

ISO KIITOS KAIKILLE JÄSENKYSELYYN VASTANNEILLE!