YTK Anna Perho Uuden äärellä -webinaari

Näitä kysyttiin Uuden äärellä -webinaarissamme

YTK:n ja Anna Perhon yhteisessä live-webinaarissa käsittelimme korona-ajan työttömyysturvaan liittyviä aiheita sekä arjen selviytymiskeinoja. Saimme paljon kysymyksiä, joihin voit kerrata työttömyysturva-asiantuntijamme Petja Eklundin vastaukset tästä!

Kysymys: Minulla on määräaikainen lomautus, miksi 1,5 kk päiväraha-anomuksen voi laittaa vasta, kun lomautus loppuu?
Vastaus: Ensihakemuksen voi laittaa 2 viikon jälkeen lomautuksen alkamisesta. Jatkohakemuksen 4 viikon tai 1 kuukauden kuluttua ensimmäisen hakemuksen viimeisestä päivästä, vaikka ensihakemusta ei olisikaan käsitelty.

Kysymys: Onko työkeikan pituudella merkitystä ansiosidonnaiseen? Ts. jos saa tuon 300 euron verran tai yli tuloa, niin onko työttömyyskorvauksen suuruudella eroa tekeepä työtä sitten useana päivänä tunnin per päivä vai pidemmässä tuntirupeamassa yhtenä päivänä?
Vastaus: Sillä miten työaika tässä jakautuu ei ole merkitystä.

Kysymys: Olen 1.5. alkaen työtön. Kirjasin hakemuksen liitteineen YTK sivuille, mutta kaiken työn tehtyäni järjestelmä ilmoitti, että voit painaa lähetä nappia vasta 17.5. Säilyväthän tekemäni tekstit ja liitteet systeemissä, etten joudu uudelleen kirjaamaan? TE-toimistolla ei ole työvoimapoliittista estettä työttömyysturvan maksamiselle, ja tuollainen merkintä näkyy jo YTK sivuilla myös. Kuinka kauan arviolta siis menee tuon 17.5. hakemukseni lähetyspäivän jälkeen siinä, että YTK 1. maksu lähtee tilille? Onko sama 30 vrk ensihakemuksen käsittelyaika, vaikka YTK ei joudu kysymään/odottamaan TE toimiston lausuntoa, kun se jo on tiedoissani? Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Vastaus: OmaYTK:ssa voit jättää hakemuksen kesken ja palata siihen myöhemmin. Tällä hetkellä käsittelyaika ensihakemuksissa on noin kuukausi.  Tarkista ajantasainen tieto käsittelyajoista täältä!

Kysymys: Lomautushakemuksesta - mihin kohtaan merkitään ruksi viikonlopun kohdalla? Muihinhan tulee töissä tai lomautettuna.
Vastaus: Myös viikonloppujen kohdalle merkitään joko työssä tai lomautettuna. Eli jos viikonloppuna on ollut työpäivä, merkitse työssä ja työtunnit, muutoin merkitse lomautettuna.

Kysymys: Voisiko tulkita, että tässä koronakriisissä moni käy läpi "suruprosessin" vaiheita? Shokki (lamaannus, kieltäminen), reaktio, käsittely ja tunteiden kohtaaminen (myös ne vihan ja katkeruuden tunteet) ja lopulta sopeutuminen - uuden toivon ja tasapainon löytyminen.
Vastaus: Kyllä. Muutoksessa ja kriisissä on olennaista, onko muutos itse valittu vai yllättävä ulkopuolinen? Eri vaiheisiin asennoitumisella on merkitystä. Esim. kasvun asenne = voin päättää, selviydynkö vai en. Tilanne on haastava, mutta otan vastuun niistä asioista, joihin pystyn vaikuttamaan, pienin askelin. Luovuttamalla saa vain lyhytaikaisen helpotuksen tunteen, joka ei hyödytä, koska asiat kuitenkin menevät eteenpäin.

Kysymys: Päivärahahakemuksen päiväkohtaiset tiedot: kun olen osa-aikaisesti lomautettuna työviikkoa lyhentämällä, mihin kohtaan merkitsen päivät, jotka olen normaalisti töissä? Saan lisättyä työtunnit, mutta en tiedä mikä ruutu pitäisi raksia.
Vastaus: Lisää Töissä-kohtaan normaalisti työssäoloaika, jolloin tämä vaihtoehto on valittu, eikä sinun tarvitse raksia ruutua erikseen.

Kysymys: Olen kokonaan lomautettuna huhtikuusta alkaen, töissä noin 3 päivää/ kk kuitenkin. Kesällä kuukauden ajan tulen olemaan kuitenkin lomalla eli tavallaan töissä, jolloin saan kk-palkan ja lomarahan. Tietenkään tuolta ajalta ei saa korvausta, mutta sama lomautus kuitenkin jatkuu loman jälkeen taas. Ymmärrän, että uutta lomautusilmoitusta ei tehdä, mutta vaikuttaako kuukauden palkka ja lomakorvaus loman jälkeisiin korvauksiin?
Vastaus: Jos pidät kokoaikatyöhön perustuvan vuosiloman, ei sen ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Loman jälkeisiin korvauksiin lomapalkalla ei ole vaikutusta. Jatka loman jälkeen päivärahan hakemista normaalisti. Jos loma perustuu osa-aikatyöhön, otetaan lomapalkka huomioon päivärahan määrässä.

Kysymys: Hei, Olen jäänyt työttömäksi, kun laitan 2 viikon jälkeen aloitus hakemuksen niin jään keskelle kuukautta, jonka jälkeen seuraava hakemus ilmeisesti 4 viikon kuluttua, jolloin olen taas keskellä kuukautta. Asuntolainalla ym. on kuitenkin maksupäivät kuun alussa, joten haluaisin laittaa hakemuksen kalenteri kuukausittain, niin missä vaiheessa on järkevintä pidentää tuo hakujakso siten, että sen saa kulkemaan kalenterikuukausien mukaan?
Vastaus: Voit laittaa hakemuksen mukana toiveen hakujaksosta. Hakemuksen käsittelijä voi sitten katsoa, miten kannattaa menetellä.

Kysymys: Lomautuksen väliin tuleva vuosiloma; merkitäänkö se hakemukseen töissä vai miten?
Vastaus: Merkitse loma. Tarvitsemme myös tiedon, onko kyseessä kokoaikatyöhön vai osa-aikatyöhön perustuva loma. Tyypillisesti tämä selviää palkkatiedoista.

Kysymys: Yrityksen/toiminimen perustaminen työttömänä/lomautettuna?
Vastaus: Yrittäjyys ei automaattisesti vie työttömyysetuuksia. Päinvastoin nykyjärjestelmä mahdollistaa monin tavoin yrittäjyyden. Vaikka päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, ei TE-toimisto tutki asiaa neljään kuukauteen, jos yritystoiminta on aloitettu työttömänä. Vastaavasti TE-toimisto ei tutki asiaa, jos yritystoiminta kestää enintään kaksi viikkoa. Vaikka TE-toimisto tutkii asia, voi se päätyä siihen, että yritystoiminta on sivutoimista, eli se ei estä sinua hakemasta ja vastaanottamasta kokoaikatyötä. Sivutoiminen yritystoiminta ei estä työttömyysetuuden maksamista. Tulot yritystoiminnasta huomioidaan.

Kysymys: Kannattaako mennä töihin, mitä jos menetän etuudet?
Vastaus: Työttömyysturvajärjestelmä on rakennettu siten, että työ on kannattavampaa kuin työttömyys. Työ on myös paras mahdollisuus saada uusia työmahdollisuuksia, joten kyllä se kannattaa.

Kysymys: Voiko työttömänä opiskella maisteriohjelmassa?
Vastaus: Se voi olla mahdollista. Opiskelu on monin eri tavoin mahdollista sovittaa yhteen työttömyysturvan kanssa. Lue lisää tästä!

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle