Omavastuupäivien vähentäminen on hyödyttänyt jo melkein 17 000 YTK:n jäsentä

Olemme YTK:ssa antaneet aktiivimallin myötä yli 16 000 päätöstä päivärahan alentamisesta. Samalla jo lähes 17 000 työtöntä on hyötynyt kaksi päivää lyhyemmästä omavastuuajasta.

Vuoden alusta voimaan tullut lakimuutos on helpottanut työttömän elämää vähentämällä omavastuuta kahdella päivällä seitsemästä viiteen. Lakimuutos on osa niin sanottua aktiivimallia, joka alentaa päivärahaa, jos työtön ei osoita aktiivisuuttaan määrätyllä tavalla. Käytännössä siis työttömyyden alun omavastuupäiviä siirrettiin myöhemmäksi työttömyyden ajalle.

”Olemme YTK:ssa antaneet aktiivimallin myötä yli 16 000 päätöstä päivärahan alentamisesta. Samalla jo lähes 17 000 työtöntä on hyötynyt kaksi päivää lyhyemmästä omavastuuajasta”, kertoo Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund

Lyhentyneestä omavastuuajasta seuraa, että työttömän saama raha ei välttämättä juurikaan muutu verrattuna aikaan ennen aktiivimallia, vaikka aktiivisuutta ei kertyisi. Näin käy, jos työttömyysjakso on lyhyt.

”Meillä työttömyys kestää keskimäärin noin 115 maksupäivää. Kun huomioi lyhentyneen omavastuuajan, saa työtön tällaisessa tilanteessa noin puolikkaan päivärahan enemmän kuin aiemmin, vaikka ei olisi ollut aktiivinen”, Eklund laskee.

Aktiivimalliin on tulossa toivottuja muutoksia

Hallitus lupaili kevään kehysriihessä muutoksia aktiivimalliin.

”Hallitus on pitänyt sanansa ja on tuomassa monia toivottuja uudistuksia aktiivimalliin”, toteaa Eklund.

Elokuun alkuun on tulossa muutos, jonka myötä lyhytkestoinen sekä myös sivutoiminen opiskelu voitaisiin hyväksyä aktiivisuudeksi. Lausunnolla on myös muistio, jonka mukaan jatkossa myös osa kolmannen sektorin toimijoista eli yleishyödyllisistä järjestöistä voisi järjestää aktiivisuuteen hyväksyttävää toimintaa. Myös työnantajan velvollisuuksiin kuuluva irtisanomistilanteisiin liittyvä valmennus olisi hyväksyttävää. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyspalveluihin liittyvä hanke on otettu mukaan.

”Nämä ovat toivottuja ja hyviä muutoksia”, Eklund arvioi ja jatkaa: ”Kiitosta ansaitsee myös se, että esimerkiksi Euroopan rakennerahastojen tuki on erikseen mainittu siten, että se ei ole este aktiivisuuden hyväksymiselle.”

Harkintaa uudistuksien viimeistelyssä kuitenkin vielä tarvitaan.

”Ministeriössä on arvioitu, että näistä uusista toimenpiteistä tarvittaisiin järjestäjän todistus, jotta aktiivisuus voitaisiin todeta. Tämä lisää byrokratiaa. Hakemuksella ilmoitetun pitäisi riittää, muu menee paperinpyörittelyksi, vaikka ajatus onkin lähtökohtaisesti hyvin perusteltu”, Eklund toteaa.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle