Cappuccinon päälle muodostuu kaunis kuvio.

Osa-aikaisen työn vastaanottaminen helpottuu: Muutoksia osa-aikatyön ja työttömyysturvan yhteensovittamiseen

Kun aloitat osa-aikaisen työn, voi työttömyysetuuden maksaminen viivästyä. Ensi huhtikuussa tulee voimaan lakimuutos, joka paikkaa tätä ongelmaa.

Kun työskentelet osa-aikaisesti, voit samalla hakea ansiopäivärahaa. Sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrässä huomioidaan osa-aikaisesta työstä saamasi tulot. Tällä hetkellä yhteensovittaminen tehdään silloin, kun työskentelet. Tähän tulee muutos. 1.4.2019 jälkeen yhteensovittaminen tehdään silloin, kun palkka maksetaan. Eli päivärahassa, jota maksetaan ajalta lain voimaantulon jälkeen, huomioidaan työtulot eri tavoin kuin nyt.

Voimassaolevan lain mukaan osa-aikatyön tulot sovitellaan ansaintaperusteisesti. Jos siis työllistyt esimerkiksi tammikuussa, huomioidaan saadut tulot tammikuun päivärahassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun helmikuussa haet tammikuun päivärahoja, emme voi maksaa ennen kuin olet toimittanut palkkalaskelman tammikuulta. Tämä voi viivästyttää päivärahan maksamista.

Lakimuutoksen jälkeen tulo osa-aikatyöstä sovitellaan maksuperusteisesti. Muutoksen myötä ei enää ole merkitystä sillä, milloin työ tehdään. Ratkaisevaa on se, milloin palkka maksetaan. Jos siis työllistyt huhtikuussa mutta palkka maksetaan toukokuussa, voimme maksaa huhtikuun päivärahat ilman erillisiä palkkalaskelmia. Vasta kun haet päivärahaa toukokuulta, otamme huomioon maksetut palkat.

Muutos johtaa siis siihen, että osa-aikatyön ja työttömyysetuuden yhteensovittaminen siirtyy ajassa eteenpäin. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että yhteensovittamisesta johtuvat viiveet enimmäkseen poistuvat, koska tarvittavat tiedot ovat paremmin käytettävissä maksupäätöksiä tehtäessä. Tämä on hyvä asia. Samalla muutos voi vaikuttaa siihen, missä vaiheessa mitäkin rahaa on käytettävissä. Koska päivärahoja maksetaan aina takautuvasti, on tilanteita, joissa palkka sekä täysi etuus ovat molemmat samaan aikaan käytössä, mutta on myös tilanteita, joissa on käytössä vain soviteltu etuus ilman palkkaa. Tämä vaatii etuuden hakijalta ennakointia rahan käytössä.

Muutoksen periaate on joka tapauksessa yksinkertainen. Siirrymme ansaintaperusteesta maksuperusteeseen. Koska tilanteita on moninaisia, ei muutos ole kuitenkaan aivan niin suoraviivainen. Kannattaa siis seurata verkkopalvelumme tietopankkia sekä uutiskirjeitämme. Julkaisemme kevään mittaan tarkempaa ohjeistusta asiassa.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle