Nuori mies kävelee pyöräilykypärä kainalossa ja katsoo ylöspäin. Ehkä hän miettii lakimuutosten jatkoja - YTK

Osa koronapoikkeuksista jatkaa maaliskuulle

Osa työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista jatkaa ensi vuoden maaliskuun loppuun asti. Työttömyysturvan omavastuupäivien, työssäoloehdon ja enimmäisajan poikkeukset kuitenkin päättyvät tämän vuoden lopussa.

Suojaosa on poikkeuksellisesti ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka kuukauden sovittelujaksolla 500 euroa ja se on 465 euroa, jos sovittelujakso on 4 viikkoa. Työtön tai lomautettu voi ansaita suojaosan verran ilman että se pienentää ansiopäivärahaa. Poikkeuksella korotettu suojaosa koskee niitä hakujaksoja, jotka alkavat viimeistään 31.3.2021.

Liikkuvuusavustusta voi saada viimeistään 31.3.2021 alkaneen työsuhteen perusteella kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia. Liikkuvuusavustusta voi saada myös, jos muuttaa työn perässä.

Erityinen sovittelujakso jatkaa jäähyllä. Työtulot sovitellaan viimeistään 31.3.2021 alkaneella hakujaksolla yhteen 4 viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joina hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Tämän vastineeksi sovittelujakson aikana maksettavaa palkkaa ei muunneta vastaamaan kuukausipalkkaa, vaan se otetaan huomioon sellaisenaan.

Lisäksi yrittäjä voi itse ilmoittaa koronaepidemian takia muuttuneet tulonsa, jotka sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Tavallisesti käytämme yritystoiminnan tulojen sovittelussa edellisen vuoden verotustietoja. Muutosta sovelletaan hakujaksolla, joka alkaa viimeistään 31.3.2021.

Osa koronapoikkeuksista päättyy vuoden vaihteeseen

Osa väliaikaisista muutoksista päättyy vuoden lopussa.

1.1.2021 alkaen emme enää voi maksaa ansiopäivärahaa omavastuuajalta. Jos olemme aloittaneet päivärahan maksamisen viimeistään 31.12.2020, voimme maksaa omavastuupäiviltä ansiopäivärahaa.

Ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa taas kulua 1.1.2021 alkaen. Koronaepidemian aikana enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.–31.12.2020 eikä työttömillä 1.7.–31.12.2020. 

Ansiopäivärahan työssäoloehto on 1.1.2021 alkaen jälleen 26 viikkoa. Koronapoikkeuksella lyhennettyä 13 viikon työssäoloehtoa voimme soveltaa, jos ansiopäivärahan maksaminen alkaa viimeistään 31.12.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeuksellisen työssäoloehdon ja jäsenyysehdon 13 kalenteriviikkoa tulee siten täyttyä viimeistään 30.12.2020.

1.1.2021 alkaen TE-toimisto tutkii jälleen, onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Lisäksi työttömän työnhakijan on jälleen tehtävä TE-toimistossa työllistymissuunnitelma.

Myös työvoimapoliittisia edellytyksiä koskevat poikkeukset jatkavat osin 

Lomautettujen työttömyysturvaoikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa on jatkettu 31.12.2021 asti. Säännöksen voimassaoloa on jatkettu siten, että päätoiminen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista lomautusajalta ensi vuoden loppuun asti. Muita työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä sovellettaisiin myös lomautettuihin 1.1.2021 alkaen.

Sen sijaan työllistymissuunnitelman toteuttamisen laiminlyöntiä koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa on jatkettu 31.1.2021 asti.

Korona-aikana yrittäjillä on poikkeuksellisesti ollut oikeus hakea työmarkkinatukea. Tämän väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatketaan 31.3.2021 saakka.