Päivärahat ovat pienentyneet

Päivärahan määrä on vuodenvaihteessa muuttunut. Kansaneläkeindeksiin on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat ansiopäivärahan perusosaan, niin sanottuun taitekohtaan sekä lapsikorotuksiin. Lisäksi korotetun ansio-osan tasoa on leikattu.

Muutoksen suuruus riippuu siitä, mikä on aiemmin ollut päivärahan suuruus sekä siitä, onko maksettu lapsikorotuksia tai korotettua ansio-osaa.

Ilman lapsikorotuksia tai korotus-osia ansiopäiväraha pienenee keskimäärin noin 4-6 eurolla kuukaudessa. Jos ansiopäivärahaa on maksettu korotetulla ansio-osalla, pienenee ansiopäiväraha keskimäärin noin 54–56 euroa kuukaudessa.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle