Äiti hoitaa kahta alle kolmevuotiasta lasta kotona - YTK

Palkatta pois töistä oleville on tulossa tukea

Hallitus on esittänyt korvausta ansionmenetyksestä, kun vanhempi jää palkatta kotiin hoitamaan lasta epidemian aikana. Ansionmenetystä korvattaisiin myös tilanteessa, jossa henkilö on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin palattuaan ulkomailta Suomeen. Esitystä ei ole vielä hyväksytty.

Koronaepidemian aikana on tullut tilanteita, joissa ulkomailta töistä palaavaa ei ole voinut mennä töihin, vaikka virallista karanteenia ei olisikaan määrätty. Vastaavasti moni vanhempi on ollut palkatta poissa työstään hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1-3 vuosiluokalla olevaa lastaan hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamien suositusten mukaisesti.

Näissä tilanteissa ei ole ollut mahdollista hakea työttömyysetuutta tai muutakaan tukea. Hallitus on esittänyt (HE 51/2020), että ansionmenetyksiä näissä tilanteissa korvattaisiin.

Korvausta maksettaisiin, jos ansionmenetystä ei korvata muun lain, kuten tartuntatautilain, nojalla. Korvauksen saaminen edellyttäisi työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta palkattomasta poissaolosta.

Esityksen mukaan tuki olisi saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Tukea on tarkoitus maksaa 16.3. lähtien poikkeusolojen ajan. Koululaisten vanhemmille tukea maksettaisiin enintään koulun lukukauden ajalta ja ulkomailta palaaville maksettaisiin korkeintaan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisesta. Tukea voitaisiin hakea takautuvasti ja sen toimeenpanon yksityiskohdista tiedottaisi Kansaneläkelaitos (Kela). 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle