Mies pitelee sopimuspaperia kädessä. Pohtii, aikooko allekirjoittaa vai ei.

Postin työntekijöiden lakko

Posti- ja logistiikka-alan unioni on ilmoittanut Postin työntekijöiden lakosta 11.11.- 24.11.2019. Pääsääntöisesti lakon ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Lakko on työtaistelutoimenpide. Työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta jokainen voi päättää itse. Toimenpiteeseen ei ole pakko osallistua. Jos olet liiton jäsen, etkä osallistu työtaistelutoimenpiteeseen, voi liitto säännöistään riippuen päättää jäsenyytesi liitossa. Työttömyyskassan jäsenyyttä ei tällä perusteella voida päättää. Tämä koskee myös YTK:n jäseniä.

Lakon ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Pääsääntöisesti myöskään työttömyysetuutta ei lakon ajalta voida maksaa. Työttömyysturvalain mukaan työriidan aikana työttömyysetuutta ei saa suorittaa työnhakijalle, joka välittömästi lakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi, tai joka välillisesti lakon tai työsulun johdosta on joutunut työttömäksi, jos työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös hänen työ- ja palkkasuhteisiinsa.

Jos siis työntekosi keskeytyy lakon vuoksi ja lakolla on tarkoitus vaikuttaa sinun työehtoihisi, ei ansiopäivärahaa voida maksaa.

Poikkeustilanteita

On kuitenkin tilanteita, joissa lakon alkaminen ei estä ansiopäivärahan maksamista. Jos esimerkiksi olet ollut työtön tai lomautettu jo lakon alkaessa, ei työriidalla ole vaikutusta etuuden maksamiseen.

Jos työntekosi estyy sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole vaikutusta työehtoihisi tai työoloihisi, työnantajalla on työsopimuslain mukaan palkanmaksuvelvollisuus esteen ajalta enintään seitsemältä päivältä.

Jos olet työskennellyt osa-aikaisesti ennen lakkoa ja lakon aikana lopetat työnteon, ei sinulle voida maksaa työttömyysetuutta. Jos sen sijaan jatkat osa-aikatyötä lakon aikana, voidaan myös sovitellun päivärahan maksamista jatkaa.

Jos lakko ei estä päivärahan maksamista, edellyttää päivärahan maksaminen kuitenkin sitä, että ilmoittaudut työriidan ajaksi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Jos päivärahan maksamiselle ei ole muita esteitä, voidaan sitä maksaa edellä mainituissa poikkeustilanteissa työriidan ajalta ilman omavastuuaikaa. Päivärahaa ei voida maksaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus.

Jos sinulla on kysyttävää työttömyysturvasta, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Jos olet YTK-Yhdistyksen jäsen, voit työsuhdeasioissa olla yhteydessä sinne https://ytk-yhdistys.fi/tyosuhdeneuvonta. Asioista voi keskustella myös työnantajan kanssa. Jos olet liiton jäsen, voit tiedustella neuvoja myös sieltä.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle