Asiakas kaivaa kukkarostaan rahaa.

Siirtyminen maksuperusteiseen sovitteluun on aiheuttanut väärinkäsityksiä

Viime huhtikuun alusta tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä ansiopäivärahan maksamisessa huomioimme tulot osa-aikatyöstä silloin, kun palkka maksetaan. Ennen lakimuutosta ratkaisevaa oli se, milloin työ tehtiin. Moni on virheellisesti ymmärtänyt, että muutos vaikutti myös tapaan, jolla etuuksia haetaan tai että esimerkiksi työtunteja ei tarvitse enää ilmoittaa.

Kun haet päivärahaa, ja olet tehnyt töitä, niin ilmoita työtunnit hakemuksessa kuten ennenkin. Eli ilmoita työtunnit siten, miten ne todellisuudessa olet tehnyt. Me tarvitsemme tiedot työtunneista työssäoloehdon ja työaikarajan seuraamiseksi. 

Emme voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaika on ylittänyt 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lakimuutoksen jälkeen tämä on yhä voimassa, mutta muutoksen jälkeen työaikaa tarkastellaan samalla kun palkkakin vaikuttaa. Jos esimerkiksi työskentelet osa-aikaisesti toukokuussa ja palkka työstä maksetaan vasta kesäkuussa, huomioimme toukokuussa tehdyt työtunnit vasta kesäkuun hakemuksessa. Tästä huolimatta sinun pitää ilmoittaa työtunnit toukokuun hakemuksessa. Tämä johtuu siitä, että työssäoloehtoa tarkastellaan sen mukaan, milloin työ on tehty ja vastaavasti myös aktiivimallissa ratkaisevaa on se, milloin työ on tehty. 

Olemme saaneet yhteydenottoja ja kysymyksiä myös siitä, että pitääkö soviteltua ansiopäivärahaa vielä erikseen hakea. Lakimuutoksen jälkeen soviteltua etuutta pitää hakea aivan kuten ennenkin. Hakemus myös käsitellään normaalisti. Muutos koski vain ajankohtaa, jossa osa-aikatyöstä ansaittu palkka huomioidaan. Käytännön vaikutus on se, että nyt kaikilla hakijoilla on useimmiten kaikki tarvittavat tiedot olemassa, kun etuutta haetaan. 

Aiemmin palkkalaskelmaa ei välttämättä ollut vielä käytettävissä, kun etuutta haettiin. Tämä johti viivästyksiin, mikä teki osa-aikaisen työn vastaanottamisesta riskin toimeentulon kannalta. 

Palkkalaskelma pitää muutoksen jälkeen yhä toimittaa, mutta koska sitä tarvitaan vasta silloin, kun palkkakin on jo maksettu, on sen toimittamiselle enemmän aikaa. Vasta ensi vuonna tulorekisterin myötä voimme alkaa luopua erikseen toimitettavista palkkalaskelmista. Silloin palkkatiedot saadaan tulorekisteristä. 

Mielestämme lakimuutos on hyvä ja olemme sitä toivoneet. Työttömyysturvaan tulevat lakimuutokset aiheuttavat useimmiten alkuun hieman hämmennystä, mutta asiat vakiintuvat nopeasti ja epäselvyyksistä päästään tyypillisesti pikaisesti eroon. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle