Kädet nostavat viiden kymmenen euron seteliä lompakosta - YTK

Suojaosaan ja liikkuvuusavustukseen muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jolla muutetaan suojaosan määrää ja liikkuvuusavustuksen ehtoja. Ehdotettu muutos on määräaikainen. Muutos ei ole vielä voimassa.

Hallitus on pyrkinyt helpottamaan töiden vastaanottamista nostamalla suojaosaa sekä väljentämällä liikkuvuusavustuksen ehtoja. Lakiehdotuksen tarkoituksena on "väliaikaisesti lisätä työllistymisen kannusteita huoltovarmuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa maa- ja metsätalousministeriön toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä." Käytännössä tämä tarkoittaa työvoiman saatavuuden turvaamista maa-, puutarhatalouden töissä. Ehdotetut muutokset eivät kuitenkaan rajaa sitä, mihin töihin niitä voidaan käyttää.

Suojaosaa on ehdotettu nostettavaksi väliaikaisesti nykyisestä 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa ja 279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että liikkuvuusavustusta voitaisiin väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn vuoksi. Muita muutoksia ehdotuksessa ei ole. Muutos ei siis koskisi työhön liittyvää koulutusta ja esimerkiksi osa-aikatyöhön liittyvä liikkuvuusavustus pysyy ennallaan. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle