Tie katsottuna polkupyörän ohjaustangon ylitse - YTK

Suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen väljennys on vahvistettu

Presidentti on allekirjoittanut eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen, jolla korotetaan suojaosaa ja väljennetään liikkuvuusavustuksen ehtoja.

Liikkuvuusavustusta voit saada silloin, kun otat työttömänä vastaan kokoaikatyön, jossa työmatka kokonaisuudessaan on vähintään kaksi tuntia. Ennen lakimuutosta edellytys oli kolme tuntia. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on yhä 2 tuntia.

Muutos liikkuvuusavustukseen on voimassa 12.6.-31.10.2020 alkavien kokoaikaisten työsuhteiden kohdalla.

Kokoaikatyössä liikkuvuusavustuksen suuruus on noin 724 euroa kuukaudessa. Jos sinulla on lapsia tai työpaikka sijaitsee yli 200 km päässä asuinpaikastasi, voit saada lisäksi lapsikorotusta tai korotusosaa. Palkka ei vaikuta liikkuvuusavustuksen määrään.

Suojaosaa on korotettu 300 eurosta 500 euroon kuukauden hakujaksolla ja 279 eurosta 465 euroon 4 kalenteriviikon sovittelujaksolla. Korotettua suojaosaa käytetään 1.6.2020-31.10.2020 alkavalla hakujaksolla.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle