Nainen katsoo puhelintaan hymyillen.

Tekijänoikeuskorvausten sovittelusta luovutaan

Tekijänkorvaukset eivät vaikuta enää sovitellun työttömyysetuuden määrään. Asetus tulee voimaan 1.1.2023.

Työttömyysturvassa soviteltavaa ansiotuloa ei ole enää tekijänoikeudella suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen oikeuksien luovuttamisesta tai teoksen käyttämisestä maksettava korvaus eikä tekijänoikeuden lähioikeuksien luovuttamisesta tai lähioikeuksien suojankohteen käyttämisen perusteella maksettu korvaus.  Asetusta sovelletaan siten, että tekijänoikeuskorvaus ei vaikuta päivärahan määrään 1.1.2023 alkaen riippumatta siitä, koska korvaus on maksettu. Muut immateriaalioikeuksiin perustuvat korvaukset huomioidaan jatkossakin työttömyysetuuden sovittelussa ansiotuloina.

Aiemmin tekijänoikeuskorvaukset ovat voineet vaikuttaa päivärahan sovitteluun hyvin pitkän ajan. Yleensä korvauksia maksetaan noin kaksi kertaa vuodessa, jolloin ne on jaettu vaikuttamaan päivärahan sovitteluun yhtä monelle kuukaudelle kuin joilta niitä on maksettu. Muutoksen tavoitteena on parantaa tekijänoikeuskorvauksia saavien oikeutta työttömyysetuuteen. Uudistus voi myös hieman nopeuttaa ansiopäivärahahakemusten käsittelyä.

Edit: 4.1.2023: Tarkennettu tekijänoikeuskorvausasetuksen sovellettavuutta 1.1.2023 alkaen.