Toimi näin, jos sinut lomautetaan

Ilmoittaudu TE-toimistoon heti

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Helpoiten se onnistuu TE-toimiston nettisivujen kautta. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska emme voi maksaa ansiopäivärahaa ajalta, jolla työnhaku ei ole voimassa. 

Ole huolellinen, kun teet ilmoittautumista. Vastaa palvelutarpeen arviointiin ja tee työnhakusuunnitelma. Kysyttäessä ilmoita olevasi työmarkkinoiden käytettävissä ja että olet valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä. Tämä voi tuntua oudolta, mutta valmius työnhakuun on myös lomautetun velvollisuus ja työvoimapoliittinen edellytys ansiopäivärahan maksamiselle.

Hae päivärahaa kahden viikon kuluttua 

Kun lomautusta on kestänyt kaksi viikkoa, voit laittaa meille ensimmäisen päivärahahakemuksen. Kätevimmin se käy OmaYTK -palvelussa. Palvelu neuvoo ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä sekä tarvittavien liitteiden lisäämisessä. 

Kun merkitset hakemukseen ensimmäisen lomautuspäivän, OmaYTK ehdottaa hakemusjaksoa kahden viikon päähän sunnuntaihin. Noudata OmaYTK:n ehdottamaa hakujaksoa. Näin hakemuksen käsittely on suoraviivaisempaa ja saat rahasi nopeammin. 

Jos työttömyys tai lomautus jatkuu, noudata OmaYTK:n ehdottamaa hakujaksoa, joka on neljä viikkoa tai kuukausi. Muuta hakujaksoa vain, jos me pyydämme sitä tai lomautuksesi päättyy. Muutokset hakujaksossa heikentävät automaation mahdollisuuksia ja hakemuksesi käsittelyssä kestää kauemmin.  

Jatkohakemuksesta on kyse myös silloin, kun edellisestä hakujaksosta lomautuksen vuoksi on kulunut alle 180 päivää, eli työssäoloehto ei ole ehtinyt täyttyä lomautusjaksojen välissä.  

Muista pitää työnhaku voimassa TE-toimistossa koko lomautuksen ajan. Muista myös, että päivärahaa voi hakea vain kolmen kuukauden ajalta takautuvasti, joten lähetä hakemus ajoissa! 

Hae palkanmaksujakson mukaisesti 

Ansiopäivärahaa haetaan kuukauden tai neljän viikon jaksoissa. Kun työskentelet osa-aikaisesti tai sinut on lomautettu osa-aikaisesti, sinun kannattaa hakea jakso, joka vastaa palkanmaksujaksoasi. Hakemuksesi käsittely on nopeampaa, kun hakujakso vastaa palkanmaksujaksoa. 

Jos palkka maksetaan kuukausittain, hae kuukauden jakso. Jos palkka maksetaan kahdelta tai neljältä viikolta, tee hakemus neljältä viikolta. 

Jos sinut on lomautettu osa-aikaisesti, muista silloinkin hakea palkanmaksujaksosi mukaisesti koko kuukausi tai neljä viikkoa. 

Kun työttömyys loppuu ja palaat kokoiseen työhön, voit jättää hakujakson kesken viimeiseen työttömään päivään. 

Odota rauhassa, me kysymme tarvittavat lisätiedot 

Kun hakemus on lähetetty, voit hengähtää ja ottaa rauhallisesti. Me käsittelemme päivärahahakemuksesi mahdollisimman pian. Jos hakemuksestasi puuttuu jotain tietoja, me pyydämme ne sinulta ensi tilassa. 

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle