Retkeilijät ylittävät vuolasta virtaa. He ottavat tukea toisistaan.

Tukilakot ja ansiopäiväraha

Postin työntekijöiden lakon kestäessä on moni ammattiliitto ilmoittanut tukilakoista. Jos työntekosi estymisen syynä on sellainen työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihin tai työoloihin, voit hakea meiltä ansiopäivärahaa esteen ajalle.

Jos työntekosi estää sellainen työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihin tai työoloihin, voit hakea meiltä ansiopäivärahaa. Näissä tilanteissa työntekijällä voi kuitenkin olla oikeus työnantajan maksamaan palkkaan enintään 7 päivältä. Työntekijä ja työntaja ovat voineet sopia myös 7 päivää lyhyemmästä palkanmaksusta. Ajalta, jolta työnantaja maksaa palkkaa, ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. 

Jos työntekosi estyy, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi. Ota mukaan työnantajan todistus siitä, kuinka pitkältä ajalta sinulla on oikeus saada työnantajalta palkkaa. 

Kun työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy ja muut ansiopäivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät eikä esteitä ole, voimme hakemuksesta maksaa sinulle ansiopäivärahaa esteen ajalta. Omavastuuaikaa ei tässä aseteta, koska työttömyys johtuu sellaisen työtaistelutoimenpi­teiden johdosta jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työssäoloehtoihin. Näin ol­len päivärahakausi voi alkaa heti työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden päättymisen jälkeen.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle