Seitsemän eri henkilöä seisovat rivissä ja tutkivat tulotietojaan tulorekisterissä - YTK

Tulorekisteri muuttaa ansiopäivärahojen hakemista

Vuoden 2020 alusta YTK alkaa hakemaan tulotietoja suoraan kansallisesta tulorekisteristä. Tämä vähentää tarvetta erillisille palkkatodistuksille. Ensi vuoden aikana päivärahan hakemiseen on tulossa joitakin muutoksia. Jatkossa tarvitsemme vähemmän liitteitä hakemukseen ja samalla itse hakemuksessa tulemme kysymään asioita hieman aiempaa enemmän.

Nykyisellään päivärahojen hakeminen koetaan osin työlääksi. Eniten tähän vaikuttaa se, että hakemuksen liitteeksi tarvitaan monia erilaisia asiakirjoja. Se voi olla hämmentävää, sillä samoja asiakirjoja on voitu toimittaa jo esimerkiksi TE-toimistoon tai muille viranomaisille. Tähän on ensi vuonna tulossa helpotusta, kun uudistamme päivärahojen hakemista. Jatkossa annat enemmän tietoja itse hakemuksessa, mutta erillisiä liitteitä harvemmin enää sitten tarvitaan. Tämä on hyvä asia, koska se helpottaa sinua päivärahan hakemisessa ja samalla se mahdollistaa meille päiväraha-asian ratkaisemisen pitkälti suoraan hakemuksen tietojen perusteella.

Muutoksen ajuri on kansallinen tulorekisteri. Se on paikka, jonne työnantajat ilmoittavat tulotiedot ja ne ovat sieltä keskitetysti käytettävissä. Ansiopäivärahaoikeuden ratkaisemisessa ja ansiopäivärahan määrän laskennassa keskeisiä tietoja ovat juuri tulotiedot, joita jatkossa voimme hakea suoraan tulorekisteristä. Näin ollen emme siis enää lähtökohtaisesti tarvitse erillisiä palkkatodistuksia hakemusten liitteeksi.

Suosittele työnantajallesi tulorekisterin laajaa ilmoitustapaa

Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin tulotiedot vähintään suppealla ilmoitustavalla. Tässä tietosisältö ei kuitenkaan riitä ansioturvaoikeuden ratkaisemiseen eikä ansiopäivärahan määrän laskemiseen, joten joudumme pyytämään vielä jatkossakin erikseen palkkatodistuksen ja mahdollisesti muita selvityksiä. Tämä voi viivästyttää päivärahojen maksamista.

Jos työnantaja ilmoittaa tulotiedot suppealla tavalla joudumme pyytämään erillisen selvityksen esimerkiksi näistä:

  • palvelussuhteen tyyppi (kokoaikainen/osa-aikainen)
  • palvelusuhteen kesto
  • palkkauksen muoto
  • palvelussuhteen päättymisen syy
  • palkanlisät ja niiden ansaintakaudet
  • työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset
  • palkattoman poissaolon ajanjakso
  • osa palkattomien poissaolojen syistä

Onneksi tällä hetkellä jo 80 % työnantajista ilmoittaa tulotiedot laajalla ilmoitustavalla ja siihen kannattaa loppujakin työnantajia kannustaa. Laajaa ilmoitustapaa käyttäen me saamme jo suurelta osin asiat ratkaistua, eikä päivärahahakemuksen liitteeksi tarvita enää erillisiä selvityksiä.

Ensi vuoden aikana tapahtuu

Pääsemme hakemaan tulotietoja tulorekisteristä 2.1.2020 lukien. Haemme tulotiedot hakemusten käsittelyn yhteydessä. Tässä vaiheessa muutokset itse hakemisessa ovat vielä vähäisiä. Uuden järjestelmän käyttö ja puuttuvien tulotietojen ja mahdollisten täsmennysten kysely lisäävät meillä alkuun käsittely- ja neuvontatyötä. Pyrimme siihen, että tämä ei vaikuta päivärahojen maksamisen aikatauluihin.

Helmikuusta alkaen pääsemme hakemaan tulotietoja jo silloin, kun täytät hakemusta. Silloin ilmoitat enemmän tietoja itse hakemuksessa ja liitteet jäävät vähemmälle. Sähköinen palvelumme uudistuu kokonaan ensi kesän jälkeen ja silloin päivärahan hakeminen helpottuu entisestään. 

Vaikka alamme hyödyntää tulorekisteriä heti vuoden vaihteessa, pyytää sähköinen palvelumme OmaYTK palkkatodistuksia vanhaan malliin vielä ensi helmikuun alkupuolelle saakka. Saamme tulotietosi kuitenkin myös tulorekisteristä, joten palkkatodistus ei sinänsä ole enää välttämätön. Tulorekisterissä olevat palkkatiedot eivät kuitenkaan aina riitä, joten voit nopeuttaa asiasi käsittelyä liittämällä palkkatodistus hakemukseen, jos siinä on tarkemmat tiedot kuin tulorekisterissä.

Voit tarkistaa omat tulorekisteritietosi osoitteessa http://www.tulorekisteri.fi.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle