Työnhaku koetaan hankalaksi

Selvä enemmistö (63 %) YTK:n työttömistä jäsenistä kokee työn hakemisen hankalaksi, selvisi YTK:n työttömille jäsenille elo-syyskuussa teettämästä kyselystä. Yli puolet (52 %) vastaajista kokee suurimmaksi hankaluudeksi, ettei oman alan työpaikkoja ole tarpeeksi ja lähes yhtä monen mielestä (47 %) työhakemusten kriteerit ovat liian kovia.

Moni vastanneista toivoi yhtenäistä rekrytointijärjestelmää, josta löytyisi kaikki avoimet työpaikat eikä omia tietojaan joutuisi joka kertaa naputtamaan uudelleen. Erittäin tärkeänä nähtiin myös henkilökohtainen valmennus ja mentorointi sekä potentiaalisten työnantajien kohtaaminen kasvotusten esimerkiksi rekrytointitapahtumassa.

”Realistinen ja rohkea urasuunnitelma pitäisi tehdä asiantuntevan ohjaajan kanssa – vaikka se sitten sisältäisi enemmän uudelleenkoulututusta kuin työnhakua”, ehdotti eräs vastaaja.

Työnantajilta toivottiin kovasti myös jonkinlaista vastausta – jopa palautetta – hakemuksiin, vaikkei työpaikkaa irtoaisikaan.

Joka viides kyselyyn vastaaja oli huomioinut iän vaikuttavan kielteisesti työnhaussa. Iän kokivat painolastiksi niin 45-vuotiaat kuin yli 60-vuotiaatkin työttömät.

”Rekrytoijien pitäisi lukea, mitä ihminen on tehnyt, eikä tuijottaa vain ikää”, huomautti eräs vastaaja.

YTK on nostanut ikäkysymyksen esille syksyn aikana Uskalla nähdä toisin -kampanjassaan, jonka yksi iskulauseista on ”Töitä ei tehdä ikävuosilla, vaan osaamisella”. Kampanjalla on haluttu sekä herätellä työnantajia, että kannustaa ihmisiä tekemään työelämässä yksilöllisiä ja rohkeita valintoja.

​​​​​​​Verkkokyselyyn vastasi 396 työtöntä YTK:n jäsentä. Naisia vastaajista oli 67 % ja miehiä 32 %. Vastaajista 36 % oli 56–65-vuotiaita, 33 % 46–55-vuotiaita, 18 % 36–45-vuotiaita, 11 % 26–35-vuotiaita ja 2 % 18–25-vuotiaita. Kysely toteutettiin ajalla 18.8.–6.9.2017.

YTK KIITTÄÄ KAIKKIA VASTANNEITA!

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle